Nová výstava v Kavce prezentuje významné české autory a autorky 60.–80. let 20. století, členy umělecké skupiny Křižovatla a představitele neokonstruktivismu. Přijďte se podívat na díla Václava Boštíka, Zorky Ságlové, Vladislava Mirvalda, Jana Kubíčka, Zdeňka Sýrory, Milana Grygara, Aleny Kučerové, Tomáše Rajlicha a Jiřího Hilmara.