Podívejte se, jaké knihy připravujeme k vydání v následujících letech. Hodláme rozšířit všechny naše nakladatelské edice:

Umění a estetika Japonska – vychází od roku 2016. Do této edice řadíme jak překlady, tak původní české texty, jejichž autoři se zabývají kulturou a tradicemi této vzdálené východní země.

Umělecké monografie, autorské katalogy – představujeme život a dílo českých výtvarných umělců 20. století, jejichž tvorba nebyla v kontextu domácího umění dosud zpracována nebo se tak stalo jen částečně. Jejich dílo je zajmavé a jedinečné i v širších evropských souvislostech a má potenciál zaujmout i mimo Českou republiku.

Edice knih pro děti Prach a broky – vychází od roku 2019. Podstatným důvodem pro vznik této řady dětských knih byla podnětná setkání s překladateli, autory a ilustrátory doma i v zahraničí. Do ediční řady vybíráme jednak zajímavou zahraniční tvorbu, kde hlavní důraz klademe na vizualitu a priginální příběh. Dále připomínáme jména českých umělců a ilustrátorů starší generace narozené ve 30. až 50. letech. Tito autoří bývají často opomíjeni a jejich tvorba neprávem upadá v zapomnění. Vyhledáváme originální texty a ilustrace, které mnohdy zůstaly pouze jako nepublikované návrhy.

Autorské knihy a bibliofilie – lze charakterizovat jako volnou řadu, kterou vytváří literární a výtvarné dílo (řešené originálními grafickými technikami) spolu s grafickou úpravou, typografií, vazbou i papírem. Vzniká tak celek jedinečné sběratelské hodnoty. Počet takto vydaných knih je omezený a každý výtisk je číslovaný, případně signovaný autorem nebo autory.