Nakladatelská činnost Kavky se rozrůstá. Podívejte se, jaké projekty a knihy plánujeme na následující roky. Těšit se můžete na knihu o tradičním japonském řemesle Mingei, na monografii Evy Švankmajerové nebo na nové vydání Tolkienova Hobita s dosud neviděnými skicami a kresbami Jiřího Šalamouna. 

Ediční záměry nakladatelství K-A-V-K-A
1. Umění a estetika Japonska – vychází od roku 2016. Do této edice řadíme jak překlady, tak původní české texty, jejichž autoři se zabývají kulturou a tradicemi této vzdálené východní země.
2. Umělecké monografie, autorské katalogy – představujeme život a dílo českých výtvarných umělců 20. století, jejichž tvorba nebyla v kontextu domácího umění dosud zpracována, nebo se tak stalo jen částečně. Jejich dílo je zajímavé a jedinečné i v širších evropských souvislostech a má potenciál zaujmout i mimo Českou republiku.
3. Edice knih pro děti PRACH A BROKY – vychází od roku 2019. Podstatným důvodem pro vznik této řady dětských knih byla podnětná setkání s překladateli, autory a ilustrátory doma i v zahraničí. Do ediční řady vybíráme jednak zajímavou zahraniční tvorbu, kde hlavní důraz klademe na vizualitu a originální příběh. Dále připomínáme jména českých umělců a ilustrátorů starší generace narozené ve 30. až 50. letech. Tito autoři bývají často opomíjeni a jejich tvorba neprávem upadá v zapomnění. Vyhledáváme originální texty a ilustrace, které mnohdy zůstaly pouze ve formě nepublikovaných návrhů.
4. Autorské knihy a bibliofilie – lze charakterizovat jako volnou řadu, kterou vytváří literární a výtvarná díla (řešená originálními grafickými technikami) spolu s grafickou úpravou, typografií, vazbou i papírem. Vzniká tak celek jedinečné sběratelské hodnoty. Počet takto vydaných knih je omezený a každý výtisk je číslovaný, případně signovaný autorem nebo autory.

edicni_plan_FERTIG (pdf, 9 MB)