Představení tří nových titulů z našeho nakladatelství, z nichž se každý jedinečným způsobem zaobírá kulturou, uměním a literárním dědictvím Japonska, proběhlo v podvečer 8. prosince za hojné účasti nejen návštěvníků, ale především autorů a koedičních partnerů Ministerstva kultury, Náprstkova muzea a Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni.

Publikace představili ti nejpovolanější: paní Vlasta Winkelhöferová se vydání bohužel nedožila, a proto se slova představení knihy Mingei ujala její dcera. Promluvila též ředitelka Náprstkova muzea Eva Dittertová, z jehož sbírek, z velké části pak původně majetku paní Wiknelhöferové, těží kniha obrazový materiál. Pavilon hrůzy Joe Hlouhy představili Lucie a Pavel Kořínkovi, zabývající se japonismem v české meziválečné literatuře, a kteří ke knize napsali doslov. Komiks Iogi pak uvedli jak Václav Šlajch, kreslíř a pedagog vyučující na Fakultě designu a umění ZČU v Plzni, spisovatel a básník Jean-Gaspard Páleníček, který je autorem scénářů všech jedenácti příběhů v knize, a také kreslíři a studenti Sutnarky, jež knihu zpracovali po obrazové stránce.

Děkujeme všem za účast na příjemném večeru a za zájem o knihy, které vydáváme.