V letech 1987 až 1988 namaloval Moucha sérii obrazů, kterým dal název Cyklus podle svatého Jiří. Tehdy ho upoutal obraz Paola Uccella Svatý Jiří bojuje s drakem. Zdá se, že to, co ho upoutalo, byly kruhovité body na drakových křídlech, jediný abstraktní prvek v celku reálného prostředí celého mytologického výjevu. Uccello však nebyl jediným zdrojem inspirace pro tvorbu obrazů tohoto cyklu.  V roce 1973 strávil Moucha nějaký čas v Belgie, kde chystal svou výstavu. Zaujaly  ho belgické dálnice, které jsou v noci po celé své délce osvětlené a působily na něj jako zjevení.  Pohledem do dálky člověk vnímá abstraktní hru světelných bodů linoucích se podél neviditelných klikatících se cest. Světelné body vytvářejí na noční obloze obrazce, které Moucha opakoval nejen na plátnech, ale v také v cyklu grafických tisků a kreseb. Přestože autor sám jim nepřikládal hlubší význam, jsou tyto obrazy, kresby a grafické listy s nimi spojené výrazem klidu, harmonie a  vesmírného řádu. Není to pouhá vizuální složka která působí. Koneckonců kruh či bod zde uplatňují i svůj magický význam, je to nástroj koncentrace, symbol, který prostředkuje původní zkušenost bezpečí. Cyklus svatého Jiří není snad dramatickým a velkolepým vyústěním Mouchovy tvorby pozdních 80. let, může však být prostředkem i nástrojem kontemplace, jak pro něj samotného, tak pro diváka. Po obrazech ze Španělského cyklu a  z Cyklu svatého Jana přichází uklidnění v podobě Cyklu svatého Jiří.

Cyklus podle svatého Jiří

               Dostala se mi do ruky reprodukce obrazu sv. Jiří s drakem od Paoula Uccella. Drak má na křídlech kruhy perspektivně se zmenšující, tak jako jsem maloval kruhy a elipsy na levé straně obrazů (alespoň některých) z cyklu svatého Jana. Nesnažil jsem se zabývat boje sv. Jiří, (který pravděpodobně neexistoval) s drakem (který pravděpodobně také ne), ale upoutala mě dynamika těchto jednoduchých tvarů. Tento cyklus je vlastně dosti nejasný v kontextu dvou cyklů předešlých. Snad by bylo lepší tyto obrazy zařadit do celku „mimo cyklových obrazů“. Možná, že tak jak asi neexistoval sv. Jiří a drak, tak snad ani úplně neexistuje tento cyklus podle sv. Jiří. Zůstávají ale tyto obrazy.