V knihkupectví K-A-V-K-A chystáme nové vydání knihy, která je na trhu dlouhodobě nedostupná, a která si zaslouží nejenom druhé, ale i vylepšené vydání. Mingei: Lidové umění a řemeslo v Japonsku přináší unikátní vhled do japonského uměleckého řemesla, a je zároveň na českém trhu jediným dostupným dílem o tomto tématu. Autorka knihy, přední česká japanoložka Vlasta Winkelhöferová, oslaví příští rok devadesátiny, a na knize a jejím doplněném vydání s námi stále spolupracuje. Kniha bude poctou jejímu celoživotnímu dílu.

Účelem projektu je nejen druhé, rozšířené vydání této unikátní a na trhu nedostupné publikace, ale též prezentace části japonské sbírky Náprstkova muzea, jež je jeho největší ucelenou sbírkou (kolem 22 000 předmětů) a prozatím je veřejnosti nepřístupna; exponáty z ní tvoří polovinu obrazového doprovodu knihy. Jedná se tedy o první představení části tohoto významného pražského sbírkového fondu veřejnosti, seznámení čtenářů s celosvětově populárním fenoménem mingei a česko-japonskými mezikulturními vztahy, zprostředkování japonských tradic, umění a řemesla. Kniha je zároveň poctou paní Winkelhöferové, jež příští rok oslaví významné jubileum, a jejímu celoživotnímu dílu.

Vlasta Winkelhöferová patří k předním českým japanologům a překladatelům. Své dosavadní bádání shrnula v knize Mingei: Lidové umění a řemeslo v Japonsku (Lidové noviny, 2006), která je na trhu dlouhodobě nedostupná. Druhé, revidované vydání knihy, vydávané v koedici s Národním muzeem, spočívá v rozšíření některých kapitol, doplnění nových poznatků a v zásadním rozšíření obrazového doprovodu. Zároveň se jedná o prezentaci části japonské sbírky Náprstkova muzea, jemuž autorka v roce 2006 darovala jedinečnou kolekci předmětů japonského lidového umění. Z důvodu nepřístupnosti veřejnosti představuje kniha prozatím jedinou možnost seznámení se s tímto unikátním pražským sbírkovým fondem.