Uvedení knihy fotografií Jaromíra Čejky: Stopy z Nakladatelství KANT proběhlo za hojné účasti, hlasité písně a vyprodaného právě pokřtěného titulu. Autorkou fotografií je Apolena Typltová.

Monografie Jaromíra Čejky s názvem Stopy je splátkou dluhu významnému českému fotografovi, kterého zná kulturní obec především jako autora fotografického projektu Jižní Město. Rozpětí tvorby Jaromíra Čejky je však daleko širší a tuto šíři má monografie čtenářům představit alespoň v těchto předkládaných obrysech. Jeho kompozice nejsou jen interpretací skutečnosti, neboť jsou rovněž výsledkem recepce umělecky směrodatných fotografií a jedinečným uchopením všeho, čemu autor vtiskl podobu stop skutečnosti.

Jaromír Čejka (narozen 15.4.1947 v Miroslavi) maturoval na SPŠ elektrotechnické (1966). Po maturitě vystřídal různá povolání (řidič, osvětlovač, asistent kamery, fotograf). Absolvoval Institut výtvarné fotografie při SČF v Brně (1971–1974). Poté studoval obor fotografie na FAMU v Praze (1976–1983, diplomová páce na téma Pavel Altschul a Světozor v letech 1933–1939). Od roku 1983 je ve svobodném povolání. Spolupracoval s Art Centrem (dokumentace prací Studia Shape) a po roce 1990 s tiskem (Lidové noviny, Fórum, Přítomnost, Prostor, Zdravotnické noviny, Architekt, Respekt, Literární noviny). Fotograficky dokumentoval venkovské obce pro studie územních plánů (spolupráce s Bohuslavem Blažkem a architektem Ivanem Plickou). Po roce 2000 spolupracoval s ČTK a se Studiem JB v Lomnici nad Popelkou. V letech 2013–2016 pořizoval fotografickou dokumentaci pro projekt Uměleckoprůmyslového muzea v Praze "Panelová sídliště v České republice".