Jan Autengruber (1887 - 1920), rodák z Pacova, byl malířem, sochařem a kreslířem.

Zastoupení ve sbírkách: Jeho dílo je zastoupeno ve sbírkách Národní galerie v Praze, v Českém muzeu výtvarných umění v Praze a Městském muzeu Antonína Sovy v Pacově.

Výběr výstav: První výstava proběhla až po jeho smrti roku 1935 v Galerii S.V.U. v Praze, roku 1940 pak byla zřízena Síň Jana Autengrubera v Městském muzeu v Pacově (dnes Městské muzeum Antonína Sovy), kde je uložena převážná část jeho díla. Další výstavy v Pacově a v nedalekém Jindřichově Hradci se konaly v letech 1940, 1947, 1972, 1995, 1997 a 2003. Jeho dílo vystavila na samostatné výstavě Národní galerie v Praze (2002, palác Kinských), plzeňská Západočeská galerie (2009) a Severočeská galerie výtvarného umění  Litoměřicích (2010). Nejrecentnější vystavení jeho díla proběhlo na jaře roku 2017 v knihkupectví KAVKA v Praze. O této události se můžete dozvědět více zde.Jan Autengruber se narodil 25. dubna 1887 v Pacově, od roku 1904 studuje na Uměleckoprůmyslové škole v Praze, a následně na Akademii výtvarných umění v Mnichově. V rámci mnichovského studia v letech 1907 - 1917 absolvoval mezi lety 1914 - 1915 stipendijní pobyt v Itálii. Díky vzdělání dosahuje značné virtuozity jak v portrétech, tak ve figurálních kompozicích, zejména aktů, a v krajinomalbě. Roku 1917 narukoval do Jindřichova Hradce k 75. pluku a maluje jihočeskou krajinu, stejně tak v tvorbě pokračuje i po válce. Jan Autengruber zemřel roku 1920 ve Vinohradnské nemocnici v Praze. Během nemocničního pobytu pracoval na akvarelech a kresbách s náměty ze Starého zákona. Autengruberovo dílo upadá po autorově smrti do zapomnění a k jeho zhodnocení dochází až v posledních letech. Více se o něm můžete dozvědět prostřednictvím dvou knih. Monografií Jan Autengruber 1887-1920 a průvodce novou instalací jeho děl v galerii nesoucí jeho jméno v městě Pacově.