Dalibor Chatrný (1925-2012) byl český pedagog, malíř, grafik typograf a konceptuální umělec, bratr Ivana Chatrného. Za svou tvorbu získal řadu ocenění - v roce 1985 to byla cena 4. Biennale der europpalichen Grafik v Baden Badenu, v roce 1996 Cena Vladimíra Boudníka a v roce 2006 Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti výtvarného umění. 

Zastoupení ve sbírkách: Jeho dílo je zastoupeno ve sbírkách téměř tří desítek českých i zahraničních galerií, jako jsou například Alšova Jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, GhmP v Praze, Galerie moderního umění v Hradci Králové,  Muzeum Umění Olomouc, Západočeská galerie v Plzni, Karl Ernst Osthaus-Museum v Hagenu (Německo) a Muzeum Sztuki w Łódzi (Polsko). 

Výběr výstav: S jeho tvorbou je možné se pravidelně setkávat od roku 1953, přičemž doposud bylo zastoupeno na více jak čtyřech stech výstavách po celém světě. V padesátých letech vystavoval především v okruhu SČUG Hollar. V sedmdesátých měl řadu výstav v zahraničí: Galerie des Stadttheatrres (s M. Cicvárkem), Tilburg, 1971; Glaerie Klaus Groh, Oldenburg a Galerie Bernhard Löbach (s Ivanem Chatrným), 1972; Galerie Ber Löbach, Niederdonberg, 1974 a jeho dílo je pravidelně vystavováno i nadále: České Budějovice, Dům umění, Texty Brno, Moravská galerie, Náhoda setkání, Cena Michala Ranného, 2000; Galerie Brno, Brno, Muzeum Kampa, Praha, 2009, Galerie města Trutnova, Trutnov, 2010; Muzeum moderního umění, Olomouc 2011 a Topičův salon, Praha 2011, Etcetera (s Jiřím Staňkem), Brno 2017.

Dalibor Chatrný spojen s brněnskou uměleckou scénou. Je považován za jednoho z nejvýraznějších umělců poválečného abstraktního umění u nás. Základem jeho díla byla grafická tvorba, Chatrný na ni ale nahlížel z různých úhlů, experimentoval s různými médii a věnoval se jim do krajnosti. Určité aspekty jeho práce zasahovaly do dobově aktuálního akčního a konceptuálního umění. Hlavními tématy jeho díla byl vztah k přírodě a ke krajině, zároveň se zabýval významy a zobrazením slov a výtvarným ztvárněním literárních textů. Kromě grafiky, kresby, malby a interpretací fotografií experimentovat Chatrný i s audiovizuální tvorbou. Byl členem v Klubu Konkretistů, ve skupině Měkkohlaví, v Umělecké besedě a v TTKlubu