Ivan Chatrný (1928-1983), bratr Dalibora Chatrného, byl český grafik a pedagog.

Zastoupení ve sbírkách: Jeho dílo je součástí sbírek Národní galerie.

Výběr výstav: Možnost přímo se setkat s jeho prací měli návštěvníci galerií v Německu, Nizozemsku, Itálii (1969 - Klub konkretistu Cekoslovacchia, Studio d´informazione estetica, Turín (Torino), USA (1970 - Graphics from Czechoslovakia, Willard Gallery, New York City) a Mexiku. V Čechách měl celou řadu autorských výstav, například v roce 1971 - Ivan Chatrný: Rastrové struktury, Kino Družba, Brno. V roce 1993 bylo jeho dílo prezentováno na výstavě Poesie racionality s podtitulem Konstruktivní tendence v českém výtvarném umění šedesátých let, která proběhla ve Valdštejnské jízdárně v Praze.

Ve své práci se Ivan Chatrný řídil geometrickými pravidly, která soustředěně uváděl v řád, upřesňoval je a obměňoval. Věnoval se vztahu mezi chaosem a systémem. Na rozdíl od svých současníků, kteří s elementárními tvary pracovali poněkud předvídatelně, jsou Chatrného řešení morfologicky složitá a z jeho díla není možné identifikovat jeho pracovní postup. Je důležité zdůraznit, že Chatrný svých složitých obrazců docílil mechanickým postupem, který aplikoval ručně, metodicky, ale bez použití počítače. Díky zvolené metodě práce jsou jeho díla velmi osobitá. Patří sice mezi geometrické umění, vnášely do něj ale nová tvarová a skladební řešení.