Knihy věnované designu a uměleckému řemeslu - sklářství, keramice, módě, nábytkářství, životnímu stylu, typografii a plakátu, českému loutkářství