Významný český kreslíř, ilustrátor a malíř Alén Diviš (1900-1956)

Zastoupení ve sbírkách: Jeho dílo je zastoupeno v téměř dvou desítkách galerií v celé České republice, mimo jiné také v Národní galerii v Praze, Galerii hlavního města Prahy, Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem nebo v Západočeské galerii v Plzni. Jeho dílo je poměrně často vystavováno, o čemž svědčí tři desítky samostatných a na osmdesát společných výstav.

Výběr výstav: Poprvé vystavoval v Paříži v roce 1932 (Alén Diviš: Obrazy a kresby, Galerie Van Leer). Po návratu ze zahraničí se dočkal výstavy v Galerii Josefa R. Vilímka v Praze ( 1948, Oleje a kresby Aléna Diviše). V roce 1974 Připomněla jeho téměř zapomenutou tvorbu výstava v Brně (Alén Diviš (1900 - 1956): Obrazy a kresby, Dům pánů z Kunštátu) a v roce 1988 v Praze. Skutečně rehabilitován byl ale až od devadesátých let, kdy následovala celá řada výstav, mimo jiné například v Klatovské Galerii u Bílého jednorožce v roce 1999, která potom vyvrcholila velkou retrospektivní výstavou v Galerii Rudolfinum v Praze v roce 2005. V roce 2012 bylo jeho dílo připomenuto také ve Francii (Alén Diviš: Dessins, Centre tchèque Paris). A zatím naposledy jsme mohli jeho dílo vidět na výstavě Alén Diviš málo známý a neznámý ve Wortnerově domě v Alšově jihočeské galerii v Českých Budějovicích.

Alén Diviš se v posledních třiceti letech stal pro české umění synonymem uměleckého outsiderství. Samotářský a nezařaditelný tvůrce halucinačních vizí, hororových scén i procítěných náboženských výjevů byl doposud jednou z nejméně probádaných osobností českého výtvarného umění, opředenou mnohými legendami a mýty.

Většinu svého života prožil v zahraničí. Na konci dvacátých let odejel do tehdejšího centra moderního umění Paříže. Zde byl na počátku druhé světové války obviněn ze špionáže a strávil několik měsíců na samotce ve vězení Santé. Po románové cestě koncentračními tábory ve Francii, Maroku a na Martiniku našel útočiště v New Yorku. Do Československa se vrátil až v roce 1947 a dočkal se tu krátkého období zájmu o svou práci. V nových podmínkách po roce 1948 ho však brzy čekala marginalizace, chudoba a zapomenutí. Diviš byl v různých časových etapách ovlivněn kubismem a expresionismem, osobitým způsobem předznamenal art brut či informel. Jeho tvorba ale především vycházela ze silného zaujetí existenciálními tématy, ať už inspirovanými vlastními tragickými osudy nebo literaturou.

zdroj: http://www.galerierudolfinum.cz/cs/vystavy/archiv-vystav/alen-divis/; http://abart-full.artarchiv.cz