Název ISBN Sklad
Alfons Mucha: Otčenáš 9788075117625 2
Author Publisher Language Pages Published Width Height
Alfons Mucha Volvox Globator CZ 60 2024 21,80 cm 30,20 cm
Váha
0.65kg
599 Kč incl. VAT
In stock
pcs

Ilustrovaná Modlitba Páně Alfonse Muchy je duchovním dílem, které se svojí ornamentikou řadí k vrcholům české secese. Otčenáš vyšel poprvé v Paříži v roce 1899 a Mucha si přál jeho prostřednictvím představit způsob, jak lze skrze archetypální křesťanskou modlidbu dojít k božskému ideálu, nejvyššímu stavu duchovního bytí. Vychází ze zednářské symboliky a z pokusů s mimosmyslovým vnímáním, kterým se zabýval v kruhu zájemců o vyšší světy spolu se svým přítelem C. Flammarionem.
Na své duchovní cestě si Mucha uvědomil, že základními kameny lidskosti jsou tři ctnosti – krása, pravda a láska. Šířením této myšlenky chtěl přispět k povznesení lidského bytí a v konečném důsledku k rozvoji lidstva. Grafické listy symbolizující putování člověka za božstvím i průvodní slovo dokazují autorovu jedinečnou schopnost propojit krásu obrazu s hlubokým duchovním prožitkem. Filozoficky laděný litografovaný text je zdobený ornamentem a doplněný vlastními kaligrafiemi.
Otčenáš byl Muchovým prvním uměleckým a filozofickým manifestem a Mucha sám toto dílo považoval za své nejlepší. V roce 1900 vystavil knihu a přípravné črty na Světové výstavě v Paříži a byl hluboce poctěn, když se jeho ilustracím dostalo pozornosti císaře Františka Josefa I.

Author Alfons Mucha
Publisher Volvox Globator
Language CZ
Pages 60
Published 2024
Width 21,80 cm
Height 30,20 cm