Název ISBN Sklad
Architektura všem 1956–1989 9788070358146 3
Author Publisher Language Pages Published Width Height
Helena Huber-Doudová (ed.) National Gallery Prague CZ 212 2023 21,50 cm 27,20 cm
Váha
1.35kg
790 Kč incl. VAT
In stock
pcs

Katalog ke sbírkové expozici architektury se snaží o zprostředkování základní představy o architektonickém vývoji, osobnostech a tendencích období 1958-1989, s možnými vybranými přesahy až do roku 2000. Řazení je tematické, s důrazem na hlavní proměnné postindustrializace, kultury poválečné doby a životního stylu, historie každodennosti: výstavnictví (EXPO), bydlení (panelová bytová výstavba), high-tech architektura a telekomunikace (SIAL, TV vysílače a tel. ústředny), kultura a služby / sport (socialistický konzum, volný čas) a kritická architektura. Klíčovým zdrojem je sbírka architektury NGP, doplněná o dostupné materiály z externích zdrojů. Katalog navazuje na obrazové řady prezentované ve výstavě, stavby osvětluje z netradičních úhlů, v kulturně-společenských souvislostech. Inspirací je obrazový Atlas Aby Warburga, z hlediska vizuálních studií se obraz stává médiem a zásadní je vizuální informace, kterou obsahuje v kontextu kultury, nikoliv stylový vývoj.

Author Helena Huber-Doudová (ed.)
Publisher National Gallery Prague
Language CZ
Pages 212
Published 2023
Width 21,50 cm
Height 27,20 cm