Název ISBN Sklad
Art 1/2023 3
Publisher Language Pages Published Width Height
Ústav dějin umění Akademie věd ČR CZ, EN, DE 106 2023 21,20 cm 29,80 cm
Váha
0.5kg
150 Kč incl. VAT
In stock
pcs

Články

Achim Timmermann

In ere des hilgen bischops unde hovetheren sunte Liborius...’: Westphalian Relic Tabernacles on the Eve of the Protestant Reformation

„in ere des hilgen bischops unde hovetheren sunte Liborius.“ Vestfálské relikviáře v předvečer protestantské reformace

s. 2–20

Václav Zeman

Reflexe architektonické tvorby Otto Bartninga v německojazyčném prostředí evangelické církve v Předlitavsku

Reflections on the Architectural Work of Otto Bartning in the German-Speaking Environment of the Evangelical Church in Cisleithania

s. 21–39

Tomáš Pospiszyl

Odkud kráčí Noční chodci. K interpretaci malířského cyklu Františka Hudečka

Wherefrom Stride the Night Walkers: Interpreting the Painting Cycle by František Hudeček

s. 40–49

Zprávy

Anna Habánová

Eugen von Kahlers Prager Ausstellung im Licht zeitgenössischer Quellen

Pražská výstava Eugena von Kahlera ve světle dobových pramenů

s. 50–61

Rozhovor

Architecture Is a Complex Symptom of Society: Jean-Louis Cohen in Conversation with Martina Hrabová and Irena Lehkoživová

s. 62–73

Recenze

Petr Wittlich

Pavlína Morganová – Martin Škabrada (edd.), Umění a emancipace. Výbor z textů Piotra Piotrowského – Piotr Piotrowski, Významy modernismu

s. 74–75

Michaela Ottová

Julien Chapuis – Svea Janzen – Stephan Kemperdick et al. (edd.), Spätgotig. Aufbruch in die Neuzeit

s. 76–80

Tomáš Kolich

Pavla Machalíková (ed.), Let s voskovými křídly. Josef Mánes (1820–1871)

s. 80–83

Lukáš Veverka

Ivo Šulc — Jan Uhlík — Kristina Uhlíková (edd.), František Schmoranz st. a rod Schmoranzů ze Slatiňan

s. 83–86

Jaroslav Zeman

Helena Čapková, Bedřich Feuerstein — architekt: Praha — Paříž — Tokio

s. 86–90

Lada Hubatová-Vacková

Christopher Long, Jock Peters. Architecture and Design. The Varieties of Modernism

s. 90–93

Anotace

s. 94–97

Česká resumé / English summaries

s. 98–101

Publisher Ústav dějin umění Akademie věd ČR
Language CZ, EN, DE
Pages 106
Published 2023
Width 21,20 cm
Height 29,80 cm