Název ISBN Sklad
Art 4/2022 2
Publisher Language Pages Published Width Height
Ústav dějin umění Akademie věd ČR CZ, EN 106 2022 21,20 cm 29,80 cm
Váha
0.5kg
150 Kč incl. VAT
In stock
pcs

Články

Milena Bartlová – Jitka Šosová

Autenticita: kritický pojem konstrukce nového kánonu českých dějin moderního umění

Authenticity: A Critical Concept of the Construction of the New Canon of the Czech History of Modern Art

s. 354–365

Grégoire Extermann — Jana Zapletalová

The Hvězda Summer Palace in Prague, the Villa Trivulzio in Rome, and Giovanni Maria Stella

Letohrádek Hvězda v Praze, vila Trivulzio v Římě a Giovanni Maria Stella

s. 366–382

Marianna Placáková

Emancipation Despite Circumstances: The Prague Spring, (Dis)engagement on the Art Scene and the Emergence of Feminist Consciousness among Women Artists

Emancipace navzdory okolnostem. Pražské jaro, (ne)angažovanost na výtvarné scéně a vznik feministického vědomí výtvarných umělkyň

s. 383–405

Zprávy

Stefan Bartilla

Prague – The City of Drawers

Praha – město zásuvek

s. 406–416

Archiv

Alena Kavčáková

Původní plán malíře Georgese Karse a F. V. Mokrého na uspořádání pražské výstavy École de Paris (1931)

The Original Plan by the Painter Georges Kars and F. V. Mokrý to Organise a Prague Exhibition of the École de Paris (1931)

s. 417–440

Recenze

Tereza Johanidesová

Milena Bartlová, Dějiny českých dějin umění 1945–1969. Dějiny umění slouží vědě o člověku

s. 441–444

Helena Čapková

Ondřej Hojda, Ósaka 1970: architektura, environment a média Světová výstava jako křižovatka československé a světové architektury

s. 448–450

Jakub Stejskal

Karel Císař, Signatury všech věcí. Poznámky k teorii moderního a současného umění

s. 444–446

Jindřich Vybíral

Tomáš Korbel, Čeští architekti a stavitelé v 19. století. Profesní a společenský vzestup

s. 446–448

Anotace

s. 451–454

Česká resumé / English summaries

s. 455–459

Publisher Ústav dějin umění Akademie věd ČR
Language CZ, EN
Pages 106
Published 2022
Width 21,20 cm
Height 29,80 cm