Název ISBN Sklad
Přímluva za současnost: Umění v sakrálním prostoru 9788074741852 2
Author Publisher Language Pages Published Width Height
Norbert Schmidt Triáda CZ 440 2016 14,70 cm 19,30 cm
Váha
1kg
Triáda
496 Kč incl. VAT
In stock
pcs

Kniha dokumentuje umělecké a prostorové intervence v kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze u Karlova mostu v letech 2009–2016 a v několika případech i umělecké a architektonické počiny v jiných církevních i necírkevních prostorech, které však se zkušenostmi z akademického kostela souvisejí a z nich také vyrůstají.

Svazek uvozují dvě rozsáhlejší a teoretičtější kapitoly: První nastiňuje dějiny klementinského kostela a dává nahlédnout do jeho vrstevnatého genia loci. Druhá tento pohled rozšířuje o několik příkladů ze zahraničí, které se staly pro autora kniha jako organizátora salvátorských uměleckých událostí důležitou inspirací, teoretickým zázemím a také zdrojem potřebné zpětné vazby.

Knihu doprovází cyklus fotografií Petra Neuberta, který svým objektivem soustavně zaznamenával salvátorské umělecké dění.

Author Norbert Schmidt
Publisher Triáda
Language CZ
Pages 440
Published 2016
Width 14,70 cm
Height 19,30 cm