Miloslav Moucha 
30. 6. - 24. 7. 2018
Galerie U Betlémské kaple společně s knihkupectvím K-A-V-K-A vystavila dílo českého malíře žijícího ve Francii, Miloslava Mouchy. K vidění byly výjimečné výtvarné cykly Bereshit a Šalamounova Píseň písní. Výstava, která netradičním způsobem proběhla současně ve dvou spřízněných galeriích, byla zahájena ve středu 30. května trvala do 24. června 2018. Galerie U Betlémské kaple vystavila Mouchovy malby a grafiky, knihkupectví K-A-V-K-A se pak zaměřilo převážně na pastely a drobné formáty grafik.

Jan Autengruber a Hana Autengruberová-Jedličková
Studie-krajiny-figury
26. 4. - 17. 5. 2018
Pražské knihkupectví K-A-V-K-A a Městské muzeum Antonína Sovy v Pacově představilo ve čtvrtek 26. 4. 2018 komorní, ale zcela unikátní výstavu pozdního díla JANA AUTENGRUBERA a jeho ženy HANY AUTENGRUBEROVÉ–JEDLIČKOVÉ. Součástí zahájení výstavy nazvané STUDIE – KRAJINY – FIGURY bylo i představení nového knižního průvodce expozicí díla Jana Autengrubera v pacovské galerii, jehož autorem je předního český historik umění Vojtěch Lahoda.

Křest knihy SOCHA 2 AVU
15. 3. 2018
Ve čtvrtek 15. 3. proběhl v knihkupectví K-A-V-K-A křest knihy SOCHA 2 AVU 1990–2016 / DEMARTINI – ZEITHAMML. Sochařka Monika Immrová a historička umění Iva Mladičová v publikaci zmapovaly porevoluční vývoj sochařských ateliérů Huga Demartiniho a Jindřicha Zeithammla na Akademii výtvarných umění v Praze. Práce jejich absolventů, kteří jsou na české umělecké zřídka k vidění, jsou takto seskupeny vůbec poprvé. Všechna díla vynikají svojí různorodostí a především mimořádným řemeslným zpracováním a uměleckou kvalitou.

Výstava litografické dílny Petra Korbeláře
30. 11. - 17. 12. 2017
Komorní výstava v knihkupectví K-A-V-K-A poodhalila svět kamenotisku. Představila výběr umělců a grafiků, kteří tvoří v litografické dílně Petra Korbeláře. V dílně, a tak i na výstavě, se potkávají autoři velice rozdílných, pestrých názorů a projevů. Na výstavě bylo možné vidět tisky Karla Beneše, Daniely Benešové, Tomáše Císařovského, Michala Gabriela, Miloslava Chlupáče, Oldřicha Jelena, Oldřicha Kulhánka, Františka Matouška, Jana Merty, Petra Nikla, Miroslava Pošvice, Mariny Richterové, Rostislava Říhy, Michala Singera, Tomáše Smetany, Antonína Střížka, Vladimíra Suchánka, Jiřího Suchého, Čestmíra Sušky, Jana Švankmajera a Evy Švankmajerové.

Luboš Plný a David Cajthaml
Dušičková slavnost 
2. 11. 2017
Knihkupectví K-A-V-K-A oslavilo dušičky v podobě výstavy monotypů Luboše Plného a vydání bibliofilie Davida Cajthamla, který vytvořil ilustrace k básni Svatební košile od Karla Jaromíra Erbena.
Luboš Plný vystavil svá raná díla, ke kterým má prostý příběh - tvořil je na začátku 90. let, kdy byly poměry v České republice stále uvolněné. Chodil na starý židovský hřbitov, který byl tehdy ještě jednoduše přístupný, snímat otisky náhrobků. Z těch vytvářel jedinečné monotypy, které máte možnost poprvé vidět na této výstavě.
David Cajthaml vytvořil šest suchých jehel, které ilustrují báseň Svatební košile od Karla Jaromíra Erbena. Báseň s ilustracemi vydal společně s knihkupectvík K-A-V-K-A jako bibliofilii v nákladu čtyřiceti kusů. Prvních patnáct z těchto bibliofilií je kolorovaných, výtisk číslo 1–5 jsou autorské tisky.

Alena Kučerová
Strojopisy a drobné práce 60. let
11. 10. - 30. 10. 2017
Knihkupectví K-A-V-K-A a Galerie Pecka uspořádaly na výstavu Aleny Kučerové. K vidění byla díla z krátkého období letteismu, drobné práce a grafika 60. let. Úvodní slovo pronesl PhDr. Jaromír Pecina a Jaroslav Pecka.

Kolaudace knihy Brasília – město – sen
26. 9. 2017
Setkání s autory nové knihy o hlavním brazilském městě. Představila se i kniha Pavla Šembery BRAZÍLIE – Návod k použití.

Alžběta Skálová
Modré hoře plamene
20. 6. - 21. 7. 2017
Knihkupectví K-A-V-K-A představilo od 20. června do 21. července tvorbu Alžběty Skálové na výstavě Modré hoře plamene. Skálová je známá především jako ilustrátorka, vytváří ale také koláže, filmy, grafiky a zejména akvarely a obrazy. Na výstavu v knihkupectví K-A-V-K-A připravila unikátní sérii obrazů, monotypů a šperků, která doposud nebyla vystavována.

Kateřina Černá
Různé rukopisy, velmi vzácné originály
4. - 28. 5. 2017
Akademická malířka Kateřina Černá (*1937) představila své malby, koláže, grafiky a autorské rukopisy. Celodenní vernisáž proběhla u příležitosti vydání Sebraných spisů paní Černé nakladatelstvím Bylo nebylo.