Bedřich Havránek (1821-1899) byl český malíř, ilustrátor a pedagog, který žil a tvořil v 19. století, řazen do obobí romantismu.

Zastoupení ve sbírkách: Jeho dílo je zastoupeno ve sbírkách NG v Praze, GASK v Kutné Hoře, GAVU v Ostravě, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Oblastní galerie v Liberci, Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Galerie umění Karlovy Vary, Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou, Muzea umění v Olomouci, Galerie výtvarného umění v Náchodě a Památníku národního písemnictví.

Výběr výstav: Havránkovo dílo bylo zastoupeno na výstavě Krasoumné jednoty  na Žofíně v roce 1884. Od té doby je pravidelně připomínáno na výstavách mapujících umění 19. století v Čechách. Naposledy jsme se s ním tak mohli setkat na výstavě Biedermeier - Umění a kultura v českých zemích 1814 - 1848 v Jízdárně Pražského hradu (2008); Má vlast: Pocta české krajinomalbě, tamtéž (2015) nebo  na výstavě Světla, šero a temnoty (Umění českého 19. století), Výstavní síň „13“ v Plzni (2017).Bedřich Havránek se narodil v Praze, jeho otec byl kriminální úředník, jeho matka byla původem Francouzska. Havránek vyrůstal v intelektuálním prostředí a dostalo se mu dobrého vzdělání na Akademii u Antonína Mánesa. Po jeho smrti pokračoval ve studiu nejprve u Christiana Rubena a později u Maxe Haushofera. Po dokončení studií cestoval po Evropě, celý život pak prožil v Praze, kde se bez vlastní rodiny a finančních starostí mohl plně věnovat malbě. O Havránkovy obrazy byl zájem mezi sběrateli.

Havránek se pod vlivem Antonína Mánesa věnoval romantickým zobrazením krajin, pravidelně pracoval v plenéru. Vlivem Haushofera se v jeho obrazech více objevují detaily. Kromě krajiny se Havránek věnoval i malbě architektury. V pozdější době Havránek opustil idealizované zobrazení krajiny a soustředil se na realističtější zachycení denní doby a na práci se světlem pomocí jemných odstínů barev. V průběhu života se Havránek dopracoval k technice malby kombinující olej a akvarel, která mu umožňovala zachytit i ty nejmenší detaily. Soudobá kritika Havránka přijímala s obdivem.