Jan Hísek je malíř, grafik, kreslíř a ilustrátor narozený roku 1965 v Praze. Mezi lety 1984-1990 vystudoval Vyskokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze v ateliéru knižní kultury a písma u profesora Milana Hegara a docenta Jana Solpera. 

Zastoupení ve sbírkách: International Typeface Corporation, New York City, New York, U.S.A.; Národní galere v Praze; Památník národního písemnictví v Praze; Uměleckoprůmyslové museum v Praze.

Výběr výstav: 2014 Řeka, Galerie Václava Špály, Praha; 2011, Noční jezdec, Galerie Rudolfinum, Praha; 2010 Jan Hísek, Apparizioni celesti (Nebeská zjevení), České centrum v Miláně, IT, 2007; GVU, „V zakletí čar“, Cheb; 2006 České centrum, Řím, Itálie; 2003 Výstavní síň Vysoké školy uměleckoprůmyslové, "Magie tmy", Praha; 2002 Czech Center, Londýn; 2000 Galerie Gema, "Výlet", Praha; 1997 Galerie Pecka, "New York", Praha; 1995 Galerie Pecka, "33 dní v Irsku", Praha;  1992 Davidson Galleries, Seattle, USA

 Hísek se věnuje zejména grafice, jeho preferovanou grafickou metodou je mezzotinta, která umožňuje věnovat se jemným detailům a valérovému tisku. Hískova díla jsou velmi osobní, imaginativní, až fantazijní, jsou ale doplněny o velmi realistické prvky. Hlavními ispiračními zdroji jeho tvorby se stal symbolismus, mysticismus, spiritualismus a surrealismus, technika mezzotinta dodává jeho snovým obrazům rozostřený, kouřový nádech, který můžeme sledovat například u obrazů Jana Zrzavého. Smysl pro realistický detail získal Hísek pravděpodobně od svého otce Květoslava Híska, který se zabýval vědeckou ilustrací. Kromě fantazijních světů se v Hískově tvorbě často objevují i biblická témata nebo ilustrace ke knihám
Kromě mezzotinty se Hísek věnuje i velkoformátové malbě, která je svým stylem zapadá do zbytku Hískova díla. Navzdory mnohem většímu formátu vznikají se stejným smyslem pro detail a soustředěný pracovní proces. Obrazy jsou často rozděleny na menší části, které dohromady vytváří výslednou mozaiku připomínající organické tvary, květiny, oblaka nebo vesmíry.