Sochařka a grafička Monika Immrová (*1970 Louny) má za sebou od roku 1996 již více jak čtyři desítky výstav po celé České republice. 

Výběr výstav: Samostatně vystavuje od roku 1996; její zásadní výstavy se konaly např. v Galerii výtvarného umění v Mostě (2003), v Síni pod Plečnikovým schodištěm na Pražském Hradě (s J. Zeithammlem, 2006), v Galerii Caesar v Olomouci (2007), v Letohrádku Ostrov a v Oblastní galerii Liberec (obě 2009), v Galerii města Loun (2012) a v kostele sv. Vavřince v Klatovech (2013). Opakovaně se zúčastňuje výstav seskupení Socha 2 (Düsseldorf, 2002; Kutná Hora, 2006; České Budějovice, 2007; Praha, 2010 a 2012), roku 2011 byla zařazena na výstavu Fundamenty & Sedimenty Městská knihovna, GHMP, Praha) a v roce 2015 na výstavu Místo sochy (kostel sv. Vavřince, Klatovy). V letech 2008 a 2009 získala ocenění Grafika roku; její grafické práce jsou každoročně zařazovány do výstav téže ceny již od roku 2001. Zúčastnila se řady sochařských sympozií v ČR i zahraničí.Monika Immrová se dlohodobě zabývá grafikou a sochou. Je absolventkou sochařského ateliéru prof. Jindřicha Zeithammla na Akademii výtvarných umění v Praze (1995 - 2001). Věnuje se volné soše a grafice, přičemž používá jednoduché formy, aby se prostřednictvím takto redukovaného tvarosloví přiblížila základním principům plastičnosti a kresebnosti. Zkoumá vztahy geometrických těles, což platí jak pro její sochařskou tvorbu, tak i pro tu grafickou. Její kompozice jsou harmonické, dokáží vyvolat chvějivé napětí, pocit klidu a hovoří kultivovaným vizuálním jazykem.