Jan Jedlička (*1944) je významný český fotograf, grafik a malíř, působící v Curychu a v Praze.

Jan Jedlička je jeden z několika českých umělců, kteří v zahraničí vystavují v prestižních galeriích a jejich dílo je zastoupeno ve významných světových sbírkách.V Čechách je ale jeho tvorba dosud málo známá. Absolvoval grafický ateliér u Ladislava Čepeláka na pražské AVU (1962-1968) a poté  v roce 1969 emigroval do švýcarského Curychu. Jeho celoživotní inspirací se mu stala od počátku osmdesátých let oblast Maremmy v jižním Toskánsku. Začal ji mapovat pomocí různých médií - kreslil, sbíral různé druhy nerostů, hlíny, písků, prach z cest a vyráběl z nich pigmenty, které dokumentovaly barevnost krajiny a fixoval je jako obrazy. Fotografoval a v malých mezzotintách připomínajících upomínkové fotografie zachycoval specifické světelné podmínky, podobně jako v akvarelech. Postupně přešel k velkoformátovým mezzotintám , fotogravurám a sítotiskům. Dalším tématem se stal fenomén času při chůzi krajinou. Vznikaly kartografické kresby, kde zaznamenával změny viděné při pohybu. Důležitým se pak stal film, který spojil čas, obraz a zvuk a později video. 

KAVKA ve spolupráci s Galerií U Betlémské kaple, uspořádala na přelomu 2015 a 2016 Janu Jedličkovi výstavu, kde bylo možné seznámit se s jeho světlotisky, mezzotintami a pigmenty.  https://www.galerieubetlemskekaple.cz/vystavy/jan-jedlicka/. Dílo Jana Jedličky zaujalo společnost Art for Good a výstavu přostřednictvím internetu zpřístupnila široké veřejnosti http://www.artforgood.cz/cs/virtualni-prohlidky/jan-jedlicka.

Výběr výstav: 2007: Jan Jedlička: Il Cerchio, 2005-2006, Uměleckoprůmyslové muzeum, Camera, Brno; 2007: Jan Jedlička: Pigmenti i disegni, Disegni cartografici, Mezzotinte e stampe, Fotografie, Film e video, Centro d´Arte Moderna e Conterporanea (CAMeC), La Spezia; 1997: Jan Jedlička: Basilika, Basilika sv. Jiří na Pražském hradě, Praha; 1995: Jan Jedlička: Editionen 1984-1995: Graphik – Photographie Zeichnungen, Schloss Arbon; 1995: Jan Jedlička: Kunstverein Freiburg, 1994: Jan Jedlička: Maremma, 1980-1994, Palác Kinských, Praha; 1992: Jan Jedlička: Maremma, Kunsthalle Winterthur; 1990: Jan Jedlička: Echo-il paesaggio, la casa, Folio, Books & Looks, Curych (Zürich); 1987: Jan Jedlička: Lippische Gessellschaft für Kunst, Delmond; 1986: Jan Jedlička: Krajiny – Paesaggi – Landschaften: 1980-1985, Museum Bochum