Malír a grafik Milan Kohout se narodil 7. 3. 1945 v Praze, kde v letech 1966–1972 vystudoval AVU pod v ateliérech Ladislava Čepeláka, Vojtěcha Tittelbacha a Oldřicha Oplta. Pracoval jako malíř a grafik na samostaných zakázkách pro (jiho)česká města a podniky. V roce 1985 vydal ke svým 40. narozeninám Úplně nový a věčný kalendář český v nákladu 50 kusů. V posledních letech mj. ilustruje dílo Karla Klostermanna.