Alena Kučerová je od 60. let 20. století jedna z nejvýraznějších a nejoriginálnějších osobností české grafické scény. Mezi lety 1955-1959 absolvovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze v ateliéru Antonína Strnadla.

Základními znaky osobitého grafického díla Aleny Kučerové jsou úspornost a střídmost ve výběru výrazových prostředků a v některých obdobích experimentování s grafickými postupy. Od leptů a suchých jehel z konce 50. let přechází k perforování matrice, které v 80. letech doplňuje o novou technologii reliéfní desky. Základním stavebním prvkem jejích grafických prací je struktura a bod. Téměř tradiční, klasické kresby krajin, popřípadě figur, získávají bodovým fragmentováním neopakovatelný výraz a objevují tradiční náměty jako zcela nové.

Matrice často zůstává vedle otisku samostatným artefaktem. Podstatný však u Kučerové není proces, ale výsledek, kterým je nový obraz známé skutečnosti, ať už krajiny nebo figurálního děje. Geometrické, abstraktní prvky v její tvorbě spíše doplňují hlavní linii krajinných a figurálním motivů. V roce 1996 odchází Alena Kučerová z Prahy, ukončuje grafickou tvorbu a nadále se věnuje práci na dřevěných deskách s ornamenty z kovových hřebíčků.

Osobní témata procházejí díky metodě dírkování „zadržením“ ve znak, autorka se zbavuje přímého rukopisu a přepisuje své soukromé prožitky, svůj svět do rastru racionální věcné struktury. Pro monumentalitu experimentálního projevu a emocionální intenzitu byla autorka mnohokrát oceněna na mezinárodních grafických bienále.

Knihkupectví K-A-V-K-A ve spolupráci s Galerií Pecka prezentovali její méně známé práce z krátkého období lettrismu a také několik knižních obálek, které se od zbytku díla Aleny Kučerové výrazně liší. Vystavovala v Čechách i po celém světě. 

Zastoupení ve sbírkách: Galerie moderního umění v Hradci Králové, Hradec Králové (Hradec Králové); Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha; Národní galerie v Praze.

Výběr výstav: 2007 - Alena Kučerová: Přehled / Summary. Grafiky, plechy, objekty / Prints, metal plates, objects, Dům U Kamenného zvonu, Praha; 2006-2007 - Alena Kučerová, Dům umění města Brna, Galerie Jaroslava Krále + hala, Brno; 2005 - Kaltes Wasser, České centrum ve spolupráci s Galerií Pecka, Vídeň; 1995 - Autres regards tchèques…( Blabolilová, Kučerová, Michálek), Musée provincial Félicien Rops, Namur, Belgie; 1990 - Alena Kučerová: Grafika – plechy. GHMP, Staroměstská radnice, Praha; 1969 - Alena Kučerová – grafika, Museum Folkwang, grafický kabinet, Essen; 1968 - Alena Kučerová ( s Jiřím Kolářem a Jiřím Johnem ), Museum Boymans van Beuningen, Rotterdam (6.9.-20.10.; 21 prací, 2 plechy); 1965 - Galerie na Karlově náměstí.

Ceny: 1997 Cena Vladimíra Boudníka, Nadace Inter-Kontakt-Grafik; 1968 Cena mezinárodního bienále mladých, Bratislava; 1967 Premio internazionale Biella per l´incisione; 1967 Cena Svazu československých spisovatelů; 1965 Biennale des Jeunes Paris, mention d'honneu.

zdroj: http://abart-full.artarchiv.cz; http://www.artlist.cz 

Pohled do interiéru galerie s pověšenými uměleckými díly Interiér galerie, pohled na knihu o umělkyni a nad tím dílo, perforovanoou železnou matrici