Jan Lauschmann (1901-1991) byl český chemik a fotograf. 
V roce 1918 se zapsal na Vysokou školu chemicko–technologickou v Praze, kde získal v roce 1922 titul inženýra chemie. Pokračoval v doktorandském studiu a v roce 1924 byl promován doktorem technických věd. V roce 1949 se stal docentem na VUT v Brně. Od roku 1951 působil jako pedagog na Vojenské akademii v Brně, kde byl roku 1956 jmenován profesorem. Přednášel fyzikálně chemické základy fotografických procesů, fotografickou technologii a vědeckou fotografii na VŠCHT v Praze a VŠCHT v Pardubicích.

Jan Lauschmann začal fotografovat v roce 1912 kamerou, kterou mu daroval strýc. V roce 1921 vstoupil do Českého klubu fotografů amatérů v Praze. V letech 1923–1934 byl členem redakční rady časopisu Fotografický obzor, kde rovněž publikoval řadu článků a fotografií.

Jan Lauschmann patří k nejvýraznějším představitelům české amatérské fotografie dvacátých a třicátých let, která byla obdobím jeho největší fotografické aktivity. Fotografická tvorba Jana Lauschmanna byla ovlivněna Drahomírem Josefem Růžičkou.