Kamil Lhoták byl významný český malíř, grafik a ilustrátor. Byl jedním ze zakládajících členů Skupiny 42.Pražský rodák Kamil Lhoták měl zálibu v umění už na gymnáziu. Spolu se svou umělecky založenou matkou pravidelně navštěvoval výstavy, experimentoval s uměním a dokonce vydával a ilustroval studentský časopis. Přesto po maturitě šel studovat na Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, ve které pokračoval až do doby, než nacisté zavřeli vysoké školy. V tu dobu mu chyběla poslední rigorózní zkouška. ale podpořen prodejem svých prvních obrazů, se Lhoták začal plně věnovat malbě.  Zejména jeho ranná tvorba je ovlivněna faktem, že neprošel žádným odborně zaměřeným výtvarným studiem. Nese znaky, které jsou u samouků obdobné jako například opakující se a relativně konzistentní okruh témat, pečlivá malba a zpracování a spontánnost tvorby. To se nejvíce projevuje v ilustraci, u které Lhoták nepoužíval přípravné nákresy a svou inspiraci rovnou kladl na papír. Typické jsou pro něj rychlé, krátké tahy.

Lhoták byl ovlivněn umělci jako Henri Rousseau, Josef Šíma nebo Giorgio de Chirico. Náměty jeho prací se často pohybují na přelomu 19. a 20. století a věnují se zejména technickým vynálezům té doby, jako jsou auta, letadla, vzducholodě atp. Jsou ale usazeny do poetického prostředí, proto se Lhotákovu stylu malby občas říká lyrický civilismus. 

V roce 1939 je Lhoták stává členem Umělecké besedy, v roce 1942 je jedním ze zakládajících členů Skupiny 42 a také jedním z jejích nejvýraznějších osobností. 

Od padesátých let, a tedy i po rozpadu Skupiny 42, se Lhoták kromě malby, grafiky a kresby věnuje i ilustraci a práci pro film, čímž se zaměstnává v nepříznivých politických podmínkách. Od 60. let se jeho malby lehce proměňují, a to jak zpracováním, výraznější barevností, tak tematicky. Osobité, zvláštní pojetí a vyváženost malby a barevné intenzity stejně jako magické zobrazování reálné skutečnosti nejen u tohoto motivu, ale i u dalších, se kterými Lhoták v 60. letech přichází, dostanou později název magický realismus, druhý pojem, který se nám po již zmíněném lyrickém civilismu s Lhotákem úzce váže. Po zbytek života bude Lhoták experimentovat s výraznější barevností a větší expresivitou svých děl.

Po Lhotákově smrti v říjnu roku 1990 po něm zůstává dílo čítající přes dva tisíce obrazů, více než čtyři sta vydaných knižních publikací s jeho ilustracemi, přes šest set grafických prací a nespočet volných ilustrací. Kromě toho se věnoval práci pro film, jak animovaný, tak hraný, vlastní autorské knižní tvorbě včetně svých deníků, přípravě známek pro Československou poštu, zajímal se o hudbu včetně tvorby partitur a o mnoho dalšího.