Pavel Mára (1951) absolvoval katedru kamery a poté i fotografie na pražské FAMU. Poprvé na sebe upozornil na přelomu 70. a 80. let cyklem Mechanická zátiší.

Ve své volné tvorbě se Pavel Mára věnuje především moderním zátiším, aktům a portrétům, které ovšem bývají vzdálené od tradičního pojetí mimo jiné i častými experimenty s různými technologickými postupy (např. serigrafie, fotografie na plátně, fotoplastiky, reliéfy v zinku a skle aj.). Samostatnou složkou jeho fotografií je výrazná barevnost, které se jako jeden z mála fotografů v Československu věnoval už v sedmdesátých letech. Na velkoformátových fotografiích Mára zaznamenává lidská těla a tváře, ale i stroje, dětskou stavebnici, nejrůznější značky, brány, a také svoji rodinu, kterou portrétuje v proměnách ubíhajícího času. Při tvorbě intenzivně zdůrazňuje prostorovou hloubku a plasticitu a pohrává si s plochami a objemy. Mára je známý i díky fotografiím pro festival Letní shakespearovské slavnosti.