Dílo Jana Merty je dobře známé z celé řady jeho autorských i společných výstav - v živé paměti je úspěšná výstava v Galerii hlavního města Prahy s názvem /"Galerie" Lukáš Jasanský a Martin Polák uvádějí Jana Mertu/ (2016). Jeho dílo je zastoupeno v řadě významných veřejných institucí - Galerie hlavního města Prahy, Národní galerie v Praze, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem.

Jan Merta (1952) absolvoval v letech 1981-87 pražskou Akademii výtvarných umění v ateliéru Oldřicha Oplta a Jiřího Ptáčka. Patřil mezi vůdčí osobnosti české malby generace 80. let 20. století. Od počátku své zralé tvorby postupně řešil výtvarné otázky spojené s vlastním usilováním o dokonalé „uchopení reality" a její zobrazení. V této souvislosti je nutno zmínit jeho obraz Schránka v červeném poli z roku 1987, který představuje pravděpodobně jeden z vrcholů tvorby 80. let. Po roce 1990 postupně opouští tematiku „solitérních předmětů" a přechází k širšímu zachycení a zpracování „reálného světa". Pro jeho dílo je signifikantní práce s barvou a jejím převedením do plochy.