V této kategorii naleznete knihy, jejichž žánr není jednoznačný, a jež jsou žánrem samy o sobě.