Název ISBN Sklad
"...A viděl jsem nové nebe a novou zemi..." Apokalypsa a umění v českých zemích 2
Autor Nakladatel Jazyk Počet stran Rok vydání Grafická úprava
Kateřina Kubínová, Tomáš Winter, Pavla Machalíková Artefactum CZ 320 2023 Tereza Hejmová, Adéla Svobodová
Šířka Výška Váha
17 cm 22 cm 0.8kg
590 Kč s DPH
Skladem
ks

Biblický text Zjevení sv. Jana, zvaný Apokalypsa, a s ním spojená vizuální představivost zahrnovaly již od středověku dva póly. Na jedné straně líčení apokalyptických pohrom a zkázy světa asociovalo zkázu v přeneseném slova smyslu a s apokalypsou byly spojovány společenské krize, otřesy a válečné hrůzy. Na straně druhé text vrcholí silným tématem naděje. Apokalyptické vize tak zahrnovaly i obrazy nového světa, obnovy společnosti a útěchy pro jednotlivce. Kniha představuje širokou škálu inspirací knihou Zjevení ve výtvarném umění od středověku až do současnosti. Zaměřuje se především na díla vzniklá v českých zemích, avšak pozornost věnuje i zahraničním pracím, které byly na tomto území přítomné a měly určitý ohlas. Kromě klasických cyklů ilustrované Apokalypsy (Karlštejnská Apokalypsa, Albrecht Dürer) či kontrastních motivů Posledního soudu a vizí nového světa, zpřítomňuje podoby obou pólů tématu v moderním a současném umění (Jan Koblasa, Václav Boštík, Pavel Nešleha, Josef Bolf ad.). Úzce výběrově jsou prezentovány i ohlasy Apokalypsy v hudbě a literatuře, a to prostřednictvím okruhu českého undergroundu v době tzv. normalizace, v němž hrála apokalyptická symbolika významnou roli.

Kniha je koncipovaná jako doprovodná publikace ke stejnojmenné výstavě, pořádané ÚDU v Západočeské galerii v Plzni (říjen 2023 – březen 2024).

Editoři: Kateřina Kubínová, Pavla Machalíková, Tomáš Winter

Autoři: Lenka Bydžovská, Sylva Dobalová, Stanislava Fedrová, Tadeáš Kadlec, Kateřina Kubínová, Martin Mádl, Pavla Machalíková, Mahulena Nešlehová, Lenka Panušková, Milada Studničková, Štěpán Vácha, Tomáš Winter

Vydavatelé: Artefactum a Západočeská galerie v Plzni

Autor Kateřina Kubínová, Tomáš Winter, Pavla Machalíková
Nakladatel Artefactum
Jazyk CZ
Počet stran 320
Rok vydání 2023
Šířka 17 cm
Výška 22 cm
Grafická úprava Tereza Hejmová, Adéla Svobodová