Název ISBN Sklad
Antonín Heythum 9788070084564 2
Autor Nakladatel Jazyk Počet stran Rok vydání
Vlasta Koubská, Radomíra Sedláková Institut umění - Divadelní ústav CZ, EN 444 2022
Šířka Výška Váha
24 cm 28,60 cm 2.2kg
1 600 Kč s DPH
Skladem
ks

Antonín Heythum (1901-1954) byl výjimečnou a výraznou osobností výtvarné kultury v meziválečném Československu a později v USA. Významně zasáhl do několika oborů (scénografie, architektura, nábytek, průmyslový design, pracoval jako vysokoškolský pedagog), avšak jeho tvorba byla dosud zpracována zlomkovitě, bez širšího kontextu, izolovaně a s omezením pouze na některé obory. Přípravě knihy předcházelo pečlivé zmapování jeho rozsáhlého mezioborového díla v archívech na českém i americkém území s cílem popsat a zhodnotit jeho přínos pro všechny zmíněné oblasti. Pečlivě je popsána rovněž jeho spolupráce s významnými umělci (Man Ray, Erwin Piscator, Max Ernst, Marcel Duchamp, Frederic Kann atd.) a jeho výstavní aktivity probíhající ve více než šedesáti místech Evropy a USA. Knižní monografie vychází v česko-anglické jazykové mutaci. Publikace obsahuje úplný soupis inscenací Antonína Heythuma, rejstřík a resumé. Text doprovází bohatý obrazový materiál z rodinné pozůstalosti, českých a amerických sbírek (plány, kresby, scénické a kostýmní návrhy, fotografie, rukopisy) a poznámkový aparát.

Autor Vlasta Koubská, Radomíra Sedláková
Nakladatel Institut umění - Divadelní ústav
Jazyk CZ, EN
Počet stran 444
Rok vydání 2022
Šířka 24 cm
Výška 28,60 cm