Název ISBN Sklad
Budoucnost je skryta v přítomnosti Architektura a česká politika 1945–1989 9788088308539 3
Autor Překladatel Nakladatel Jazyk Počet stran Rok vydání
Veronika Rollová, Karolina Jirkalová Martin Tharp Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze CZ, EN 480 2021
Šířka Výška Váha
14 cm 22 cm 0.65kg
499 Kč s DPH
Skladem
ks

Československá architektura po druhé světové válce prošla radikální proměnou. Byly na ni kladeny nové politické a společenské požadavky, došlo k transformaci její institucionální struktury a v architektonických kruzích byla reformulována aktuální témata a problémy. Publikace se soustředí na proměny definice „socialistické architektury“, jejích hlavních úkolů i představ o podobě vystavěného prostředí komunistického „světa zítřka“ v období od poloviny čtyřicátých do konce osmdesátých let. Sleduje, jak se na tomto procesu podíleli političtí reprezentanti, samotní architekti i zástupci dalších institucí včetně stavebních podniků a jak probíhalo jejich vzájemné vyjednávání. V centru zájmu autorů a autorek jednotlivých kapitol nestojí proměny forem či konstrukčních postupů ani osudy konkrétních osobností, ale zaměřují se na způsoby, jakými architekti reagovali na proměnlivé společenské zadání a jakými se je pokoušeli aktivně ovlivňovat. Grafika Tereza Hejmová a Kristýna Žáčková. Kniha vychází v česko-anglické verzi za podpory Ministerstva kultury České republiky v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI II).

……………………………………………
Veronika Rollová je absolventkou doktorského studia Teorie a dějiny moderního a současného umění UMPRUM. Hlavním tématem jejího odborného zájmu je zkoumání vztahů mezi politikou na jedné straně a výtvarným uměním a architekturou na straně druhé v období státně socialistické diktatury. Je autorkou publikace Pražský hrad na cestě ke komunistické utopii 1948–1968 (UMPRUM, 2019) a spolueditorkou Umění a evoluce / Sborník pro Jindřicha Vybírala (UMPRUM, 2020).
……………………………………………
Karolina Jirkalová, novinářka, kritička a editorka se zaměřením na architekturu, v současnosti je doktorandkou Katedry teorie a dějin umění UMPRUM. Je redaktorkou časopisu Art+Antiques, podílela se na publikacích Architekti SIAL nebo Město mezi domy, byla editorkou výzkumného projektu Panelová sídliště v ČR jako součást městského životního prostředí.

Autor Veronika Rollová, Karolina Jirkalová
Překladatel Martin Tharp
Nakladatel Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
Jazyk CZ, EN
Počet stran 480
Rok vydání 2021
Šířka 14 cm
Výška 22 cm