Název ISBN Sklad
Černá země? Mýtus a realita 1918-1938 9788087405482 3
Šířka Výška Váha
21 cm 23 cm 1.3kg
670 Kč s DPH
Skladem
ks

Katalog k výstavě Černá země? Mýtus a realita. 26.9.2018 - 8.1.2019 Výstava Černá země? Mýtus a realita, na jedné straně přebírá název často citovaný ve spojení s Ostravskem a je reflexí jednoho z prvních počinů, který uvedl region do širšího povědomí v rámci Československé republiky, a tím byl stejnojmenný časopis vycházející mezi léty 1925–1928. 
 

Publikace představuje situaci ve výtvarné a umělecké scéně Ostravy a širšího regionu. Reflektuje kosmopolitní ráz umění na příkladu tvorby Hugo Baara, Antona Koliga nebo Albína Poláška. Stěžejní část je věnována umělecké tvorbě mezi léty 1918–1938. Jednotlivé kapitoly poprvé komplexně představují mecenáše, sběratele a podporovatele uměleckých snah, jako byli Lichnovští nebo Oskara Federer. Vznik Československé republiky a proměny ve vnímání umění přinesl nové výzvy pro umělce a nastolil otázku, na kolik byla regionální umělecká scéna těmto změnám otevřená. Odpověď lze najít v každém oboru, kdy se zabývá tvorbou známých i méně známých osobností regionu (Břetislav Bartoš, Ferdiš Duša, Alois Zapletal, Valentin Držkovic, atd.) osobností, které zde působily v určitém období života (např. Antonín Procházka, Bohumír Dvorský), nebo pro ně byl region inspirací (Jan Zrzavý).Kontextem vývoje architektury regionu se zabývá kapitola Architektura mezi centry a periferiemi, jak se stavělo za první československé republiky na pomezí Moravy a Slezska. Samostatná kapitola je věnována německým a židovským malířům a sochařům (Franz Barwig, Adolf Zdrazila, Raimund Mosler, Paul Gebauer, Karl Harrer, Helena Scholz-Zelezny, Josef Obeth, Engelbert Kaps atd.) a uměleckému řemeslu, především stále nedoceněné keramické dílně Aloise Jaroňka. Poetické návrhy s krajinnými prvky, na kterých se mimo jiné podílel také Ferdiš Duša, odrážejí svébytnou formou dobový vliv hnutí Arts and Crafts a jejich touhu po ztracené kráse ruční řemeslné práce. Naproti tomu progresivní tendence moderního reklamního designu přináší kapitoly věnované knižní grafice a průmyslovému designu ve spojením s návrhy pro Tatru Kopřivnice. V rámci soupisových prací jsou samostatné kapitoly seznamující s osobnostmi kulturního života, uměleckými skupinami a sdruženími a výstavní chronologií daného období.Autor Renata Skřebská, Pavel Šopák, Jiří Jůza, Martin Strakoš
Překladatel Christopher Hopkinson
Nakladatel Galerie výtvarného umění v Ostravě
Jazyk CZ
Počet stran 317
Rok vydání 2018
Šířka 21 cm
Výška 23 cm