Název ISBN Sklad
Cesta předurčena osudem – Jitka a Květa Válovy 9788070562420 4
Autor Nakladatel Jazyk Počet stran Rok vydání
kolektiv autorů Galerie Středočeského kraje CZ, EN 264 2023
Šířka Výška Váha
21 cm 27,70 cm 1.4kg
990 Kč s DPH
Skladem
ks

Cesta předurčena osudem / Květa a Jitka Válovy vznikla jako doprovodná publikace k stejnojmenné výstavě konané v GASK – Galerii Středočeského kraje u příležitosti 100. výročí narození autorek.

Publikace přibližuje život a tvorbu sester Válových na stejném koncepčním základě jako výstava, tedy jako „pouť“ rozčleněnou do dvanácti okruhů (skutečnost, souběh, jatka, zápas, tíha, sevření, cesta, rozmluva, dotyk, smíření, souznění, proměna), z nichž každý představuje klíčové téma v kontextu životního díla obou sester.
Významnou součástí koncepce publikace je výběr z pozůstalosti sester Válových (kresby, skici, skicáky, grafiky, grafické matrice), která byla v roce 2021 velkoryse darována do sbírek GASK.

Vedle kurátorského textu Richarda Druryho obsahuje publikace společný text Dagmar Šubrtové a Václava Cílka, starší texty znalkyň díla sester Válových Evy Petrové a Aleny Potůčkové, osobní vzpomínku herce Davida Prachaře, text Kateřiny Ďoubalové o první etapě restaurování pozůstalosti sester Válových a text Jitky Francové o muzejní digitalizaci pozůstalosti.
Nechybí stručný životopis, soupis výstav, zastoupení ve sbírkách, bibliografie a soupis vystavených děl.

Autor kolektiv autorů
Nakladatel Galerie Středočeského kraje
Jazyk CZ, EN
Počet stran 264
Rok vydání 2023
Šířka 21 cm
Výška 27,70 cm