Název ISBN Sklad
Co je českého na umění v Čechách? 9788088308614 3
Autor Nakladatel Jazyk Počet stran Rok vydání Grafická úprava
Jindřich Vybíral Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze CZ 480 2022 Štěpán Malovec
Šířka Výška Váha
16,50 cm 23,20 cm 1.3kg
700 Kč s DPH
Skladem
ks

Kniha obsahuje vybrané texty o dějinách architektury a historiografii dějin umění, z nichž jen část byla zveřejněna v českém jazyce. Jejich společným jmenovatelem je ambice překonat nacionalistický model historického vyprávění a v kontrastu vůči němu pěstovat transnacionální dějiny. Jak naznačuje ironicky míněný titul knihy, tento přístup může být obzvláště produktivní ve střední Evropě, která vždy byla doménou multikulturní reality a uměleckých cirkulací. Ústředním tématem je migrace umělců či historiků umění a cirkulace idejí nebo vizuálních forem. Autor se v několika studiích pokouší o komparativní uměleckohistorický přístup, v dalších překračuje tradiční regionální hranice a nastoluje středoevropská témata.

Autor Jindřich Vybíral
Nakladatel Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
Jazyk CZ
Počet stran 480
Rok vydání 2022
Šířka 16,50 cm
Výška 23,20 cm
Grafická úprava Štěpán Malovec