Název ISBN Sklad
Ester Krumbachová 9788088308461 0
Autor Nakladatel Jazyk Počet stran Rok vydání Grafická úprava
Edith Jeřábková Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze CZ 448 2022 Daniela & Linda Dostálkovy
Šířka Výška Váha
21 cm 27 cm 1.4kg
1 000 Kč s DPH
Není skladem

Tato publikace je věnována Ester Krumbachové (1923–1996), významné filmové a divadelní kostýmní výtvarnici, scénáristce, spisovatelce, režisérce a umělkyni, spolupracovnici divadelníků Miroslava Macháčka, Ladislava Smočka či Ivana Vyskočila a filmařů Otakara Vávry, Věry Chytilové, Jana Němce, Karla Kachyni nebo Petra Václava. Cílem publikace je kritické zpracování zcela neznámé pozůstalosti Ester Krumbachové, jejího díla a témat přesahujících do současnosti. Kniha se skládá z několika rovin – tvoří ji odborné a esejistické texty českých i zahraničních specialistů z různých oborů a archivní materiály, jež jsou seřazeny do tematických, volně komentovaných a provázaných trsů. Právě tato rhizomatická struktura je možná nejblíže způsobu práce samotné Ester Krumbachové a odkrývá její uvažování o režii, scénografii, kostýmní tvorbě a scenáristice, a také o detailu, aktivním objektu, barevných koncepcích, symbióze filmových profesí, o magii, folklóru a exotice, o realismu, subjektivitě, hierarchii a mužské a ženské polaritě, queeru, feminismu, lásce a sexu, o jídle nebo o kočkách, péči a přátelství. Kniha vychází v české a anglické jazykové mutaci.

Autory textů jsou Šárka Gmiterková, Libuše Heczková, Edith Jeřábková, Jesse Jones, Kyoo Lee, Francis McKee, Ruth Noack, Pádraic E. Moore, Sylva Poláková, Lukáš Skupa, Kateřina Svatoňová, Grażyna Świętochowska, Markéta Uhlířová, Věra Velemanová. Grafický design Daniela a Linda Dostálkovy.

Výzkum a vydání knihy podpořila v letech 2018–2021 Grantová agentura České republiky (reg. č. projektu 18-22139S, Skryté formy režie: Souvislosti filmové, literární, kostýmní a výtvarné tvorby Ester Krumbachové. Zpracování její pozůstalosti). Knihu dále finančně podpořily: Ministerstvo kultury ČR, Státní fond kinematografie, Státní fond kultury ČR, Agosto Foundation.
……………………………………………
Edith Jeřábková je česká výtvarná kritička a kurátorka. Spolu s Dominikem Langem vedla na UMPRUM dlouhá léta Ateliér sochařství. Je nezávislou recenzentkou v mnoha českých odborných časopisech. Působila jako kurátorka v Galerii Klatovy / Klenová, Muzeu umění Olomouc nebo Fotograf Gallery. Je také členkou kurátorského sdružení Are, které tvoří platformu pro nezávislou kolaboraci s aktéry ze zahraničí i ČR.
……………………………………………
Kateřina Svatoňová je v současné době vedoucí Katedry filmových studií FF UK. Dlouhodobě se věnuje teorii, historii a filosofii médií, mediálně-archeologickému výzkumu (české) modernity, proměnám (vnímání) prostoru a času ve vizuální kultuře, paralelním dějinám kinematografie a vztahu filmu a jiných médií.

 

Autor Edith Jeřábková
Nakladatel Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
Jazyk CZ
Počet stran 448
Rok vydání 2022
Šířka 21 cm
Výška 27 cm
Grafická úprava Daniela & Linda Dostálkovy