Název ISBN Sklad
Industriální architektura: tvůrci a plány 9788001068908 3
Autor Překladatel Nakladatel Jazyk Počet stran Rok vydání
Lukáš Beran (ed.) Martin Tharp, Robin Cassling, Tomáš Mařík Czech Technical University in Prague CZ, EN 351 2021
Šířka Výška Váha
30 cm 24 cm 2.1kg
790 Kč s DPH
Skladem
ks

Průmyslové stavby jsou zhmotněním hospodářských vztahů a výrobních postupů, ale zároveň také dílem konkrétních lidí, obrazem jejich schopností, ambicí a představ o světě. Převedení výrobního schématu do uspořádání a rozměrů stavby, volba její vhodné a hospodárné konstrukce i její vnější ztvárnění jsou tvůrčími činy zakotvenými v kultuře a společnosti své doby. První část této publikace se pokouší shrnout to, co bylo ve středoevropském kulturním prostoru v posledních letech napsáno o průmyslové architektuře a jejích tvůrcích – v domácí tradici překladové literatury česky, ale také, ve snaze nabídnout tyto poznatky k širšímu sdílení, anglicky. Druhou částí publikace je pak katalog výstavy uskutečněné roku 2021 v Galerii Národní technické knihovny v Praze pod názvem Industriální architektura na starých plánech a v nových médiích. Jejím cílem nebylo jen podat přehled významných děl průmyslové architektury v českých zemích, ale především přiblížit proces jejich návrhu – a to pomocí dobových dokumentů a především původních plánů vystavených v originále.

Autor Lukáš Beran (ed.)
Překladatel Martin Tharp, Robin Cassling, Tomáš Mařík
Nakladatel Czech Technical University in Prague
Jazyk CZ, EN
Počet stran 351
Rok vydání 2021
Šířka 30 cm
Výška 24 cm