Název ISBN Sklad
Infrastruktury (dějin) umění 9788075613929 0
Šířka Výška Váha
11 cm 18 cm 0.45kg
350 Kč s DPH
Není skladem

Infrastruktury jsou jedním ze stěžejních témat současného umění, jaké místo mají v disciplíně dějin umění? Sborník ze VII. sjezdu historiků a historiček umění, který se konal v září 2021 na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem, pojednává téma na půdorysu pěti kapitol, odkrývajících mechanismy sběratelství, vystavování a reprodukování umění, uměleckého vzdělávání a také konzervování a obnovy uměleckých památek. V centru pozornosti se ocitá dobově a místně podmíněný kontext, všechno co dílo obklopuje, co jej materiálně tvoří a co umožňuje nebo přímo podmiňuje jeho existenci, co jej uchovává v čase a co k němu přivádí pozornost. V sekci Umělecké školy a zprostředkování umění je zahrnut text Kateřiny Dytrtové z Katedry dějin a teorie umění FUD UJEP, který ukazuje specifika vzdělávání o umění a naznačuje cesty, jak efektivně přiblížit umělecké dílo veřejnosti.