Název ISBN Sklad
Ivan Meštrović (1883–1962): Sochař a světoobčan 9788070101841 1
Autor Nakladatel Jazyk Počet stran Rok vydání
Sandra Baborovská, Ondřej Vojtěchovský, Barbara Vujanović (eds.) Galerie Hlavního města Prahy CZ, EN 262 2022
Šířka Výška Váha
20 cm 29 cm 1kg
1 450 Kč s DPH
Skladem
ks

Monografie, do které přispělo deset domácích i zahraničních autorů, odborníků v oblastech dějin umění a historie, se zabývá různými aspekty uměleckého i politického života chorvatského sochaře Ivana Meštroviće (1883–1962).

Kniha se věnuje kontextu vývoje sochařství v době Meštrovićova uměleckého zrání, zejména během jeho vídeňských studí a působení v Paříži pod vlivem Augusta Rodina. Pozornost také zaměřuje na politický rámec Meštrovićova díla, které formovalo vizuální formu nacionální a státní ideologie někdejší Jugoslávie. Objevné poznatky přinášejí kapitoly o Meštrovićových vazbách na české prostředí a o české reflexi Meštrovićova díla. Autoři shodně poukazují na Meštrovićovo úsilí vyjadřovat se skrze parciální národní či náboženské motivy k obecně lidským tématům a univerzálním humanistickým hodnotám. Zároveň představují Meštroviće jako mezinárodně vysoce úspěšného umělce bořícího bariéry mezi údajnými centry a periferiemi světového umění.

Kniha je dosud nejrozsáhlejší odbornou publikací věnovanou tomuto významnému sochaři v českém jazyce. Přináší řadu dosud nepublikovaných zobrazení, zejména pak snímky Meštrovićových soch od českého fotografa Josefa Sudka.
Všechny texty jsou paralelně v češtině a angličtině.
Součástí knihy je taktéž životopisná chronologie, reprinty textů o Meštrovićovi od předních českých výtvarných kritiků první poloviny 20. století a výběrová bibliografie zaměřená na českou produkci o Meštrovićovi. Kniha vychází u příležitosti stejnojmenné výstavy uspořádané v Galerii hlavního města Prahy ve spolupráci s Muzei Ivana Meštroviće ve Splitu a Záhřebu.

Autor Sandra Baborovská, Ondřej Vojtěchovský, Barbara Vujanović (eds.)
Nakladatel Galerie Hlavního města Prahy
Jazyk CZ, EN
Počet stran 262
Rok vydání 2022
Šířka 20 cm
Výška 29 cm