Název ISBN Sklad
Jan Wojnar - monografie 9788087405611 2
Autor Překladatel Nakladatel Jazyk Počet stran Rok vydání
Helena Musilová, Jiří Šigut (Eds.) Eufrat Group, s.r.o. Museum Kampa CZ, EN 460 2020
Šířka Výška Váha
24 cm 31,80 cm 3kg
Museum Kampa
650 Kč s DPH
Skladem
ks

Obsáhlá monografie Jana Wojnara vyšla u příležitosti jeho výstavy v Museu Kampa (2020) a v Galerii výtvarného umění v Ostravě (2022). Výstava a doprovodná monografie poprvé komplexně představily celoživotní dílo Jana Wojnara. Vznikly ve spolupráci s rodinou Jana Wojnara a Galerií výtvarného umění v Ostravě.

"Vesmír je nějakým způsobem konstruován a já se snažím, aby má tvorba byla v souladu s touto konstrukcí."
Jan Wojnar, 2. ledna 2004

kurátorka: Helena Musilov

Jan Wojnar (1944–2014), někdy označovaný jako „nejradikálnější konceptualista v Československé a České republice“, vizuální básník, autor obrazů, objektů, konceptuálních fotografických sérií, fotogramů a autorských knih, od konce šedesátých let realizoval celou řadu sérií, v nichž se dotkl mnoha problémů a témat řešených světovým konceptuálním uměním. Ve svých realizacích skrze textová sdělení modeloval určité situace, vizualizoval vztahy mezi jednotlivými prvky a skupinami okolního světa. V jiné skupině děl rozvíjel ideje vycházející z umění geometrie a konkretismu, které však posouval směrem definování zejména duálních vztahů (často řád a jeho porušení, tedy náhoda a /řízený/ chaos; pevná a měkká struktura). Obecněji, Wojnarovo dílo v sobě mnohdy obsahuje racionální a konkrétní tendence, ovšem transformované skrze konceptuální přístup.
Zmiňované radikální propojení řádu a náhody představují od poloviny sedmdesátých let vznikající Přesýpací básně (uzavřené boxy s pískem přesýpajícím se po autorem vytvořené struktuře dávající jim vždy jinou podobu); významná je dlouholetá série Mřížkových básní propojující existující formy (nalezené fotografie, drobné předměty aj.) a na jejich základě nově definované struktury umožňující nahlížet na existující svět odlišným způsobem. Velkou pozornost věnoval Wojnar i fotografii, mezi inovativní soubory patří např. autofotogramy vzniklé postupným osvěcováním papíru a také řada děl, v nichž Wojnar pomocí fotografie analyzuje určitou událost nebo situaci (čtení textu, pád ze stromu).
Obecně dílo Jana Wojnara charakterizuje důraz na procesuálnost, komplexnost analýzy určitého problému a na detailně propracované provedení výstupů a estetické řešení finální realizace, což z Wojnara, na rozdíl od jiných konceptuálních tvůrců, dělá autora atraktivního pro diváky. Wojnarovým sice nikde neformulovaným, ale z jeho celoživotního díla zřetelným záměrem je iniciovat změnu chápání a vnímání okolní reality; ať přímým zapojením diváka do „hry“ s uměleckým dílem, či iniciací nových myšlenkových postupů, odlišných od těch, které každodenně používáme.

Autor Helena Musilová, Jiří Šigut (Eds.)
Překladatel Eufrat Group, s.r.o.
Nakladatel Museum Kampa
Jazyk CZ, EN
Počet stran 460
Rok vydání 2020
Šířka 24 cm
Výška 31,80 cm