Název ISBN Sklad
Jaroslav Róna: Apokalypsy a vize 9788074852749 1
Autor Překladatel Nakladatel Jazyk Počet stran Rok vydání Grafická úprava
Barbora Půtová, Jaroslav Róna Vít Prošek, Barbora Půtová Books & Pipes Publishing CZ, EN 352 2023 Graphic design Belavenir
Šířka Výška Váha
22,50 cm 31,20 cm 1.2kg
999 Kč s DPH
Skladem
ks

Vstoupíme-li do imaginárního světa Jaroslava Róny a odhalíme jeho niterné výtvarné sny, pomůže nám to pochopit cíle umělcovy tvorby a dešifrovat široký námětový rejstřík a repertoár motivů jeho díla. Malířovo dílo vědomě reflektuje společenský, kulturní a politický kontext a živě reaguje na klíčové umělecké osobnosti, dobové proudy a tendence nebo současnou výtvarnou scénu. Jeho obrazy je možné vnímat jako kritickou sondu vedoucí k existenciální reflexi smyslu i cílů lidského života a proměn společnosti. Do celého malířského díla se promítá pestrá životní zkušenost, nevyčerpatelná tvůrčí představivost, osobitý výtvarný styl a technická i výrazová virtuozita. Zvláště naléhavé jsou obrazové kompozice, apokalypsy a vize, připomínající potenciální i reálné problémy současného světa, které hrozí vyústit v zánik lidské civilizace.

Autor Barbora Půtová, Jaroslav Róna
Překladatel Vít Prošek, Barbora Půtová
Nakladatel Books & Pipes Publishing
Jazyk CZ, EN
Počet stran 352
Rok vydání 2023
Šířka 22,50 cm
Výška 31,20 cm
Grafická úprava Graphic design Belavenir