Název ISBN Sklad
Karel Bucháček: Přidušené město 9788087407417 5
Autor Nakladatel Jazyk Počet stran Rok vydání
Tomáš Pospěch PositiF CZ, EN 228 2022
Šířka Výška Váha
17,30 cm 22,70 cm 0.8kg
PositiF
840 Kč s DPH
Skladem
ks

Karel Bucháček i při své náročné profesi matematika, podrobně a přitom nepopisně, s důrazem na osobité vidění, zachytil invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968. V následujících letech normalizace fotografoval život na nově vystavěném panelovém sídlišti v Praze-Bohnicích, asanaci části Žižkova, Holešovic a dalších čtvrtí Prahy včetně centra poznamenaného stavbou metra, prvomájové oslavy, Matějské poutě, dostihy ve Velké Chuchli, celonoční čekání ve frontě na nové televizory, hry dětí na ulicích. Zachytil ale také protirežimní demonstrace v letech 19881989, blahoslavení sv. Anežky, rozehnání demonstrace na Národní třídě, sametovou revoluci, volbu Václava Havla prezidentem a jeho uvítání po příjezdu z projevu z kongresu Spojených států. Tento pražský deník Karla Bucháčka je rozsahem záběru a snahou o systematické pokrytí každodennosti i osových událostí v Praze ojedinělý. Bucháček přesto nikdy samostatně nevystavoval a naprostá většina fotografií je publikována vůbec poprvé.

Ing. Karel Bucháček, CSc. (21. 1. 1932 – 5. 12. 2008) se narodil v Praze, pokřtěn byl jako Karel Jan Jaroslav Bucháček. Jako prvorozený syn dostal jméno po otci Ing. RTDr. Karlu Bucháčkovi, důstojníku prvorepublikové čs. armády a řediteli vojenského leteckého ústavu v Praze-Kbelích. Matka Anna, rozená Němečková, byla v domácnosti. Později se jim narodil ještě syn Zdeněk. Karel Bucháček maturoval v roce 1951 na osmiletém reálném gymnáziu na Praze 6 a v roce 1956 ukončil Fakultu inženýrského stavitelství ČVUT. O čtyři roky později získal vědeckou aspiranturu (CSc.), věnoval se především nelineární mechanice železobetonových skořepin. Během dvou semestrů v letech 1956–1957 byl zapsán jako mimořádný student na Fakultě fyzikálně-matematické Univerzity Karlovy. Po krátkém zaměstnání v Energoprojektu (1956) působil na Fakultě inženýrského stavitelství ČVUT (1956–1959) a krátce nato i ve Státním ústavu pro projektování hl. m. Prahy (1959–1960). Od roku 1960 byl až do odchodu do důchodu v roce 2001 zaměstnán v Ústavu teoretické a aplikované mechaniky Československé akademie věd (ÚTAM). Věnoval se výzkumu v nově se rozvíjejícím oboru mikromechaniky, např. odvodil kanonické tvary konstitutivních rovnic směsí, později se ve svém výzkumu zaměřoval na biomechaniku. Nikdy nebyl členem KSČ.

Autor Tomáš Pospěch
Nakladatel PositiF
Jazyk CZ, EN
Počet stran 228
Rok vydání 2022
Šířka 17,30 cm
Výška 22,70 cm