Název ISBN Sklad
Malíři české secese (1880-1918) 9788024620206 2
Autor Nakladatel Jazyk Počet stran Rok vydání
Petr Wittlich Karolinum CZ 208 2012
Šířka Výška Váha
24 cm 26,50 cm 1.2kg
400 Kč s DPH
Skladem
ks

Autorem knihy Malíři české secese je Prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc., bezpochyby největší znalec české malby v období secese. V této publikaci přináší zasvěcený obraz české malby od 80. let 19. století do roku 1918. 

Poskytuje čtenáři erudovaný výklad období, kdy se malířství ve třech generačních vlnách "secesí" vymaňovalo z tísnivé akademičnosti rakousko-uherské monarchie a nabývalo na svébytnosti. Autor tyto zásadní proměny českého malířství sleduje ve dvou liniích: jednak je to aspekt institucionální, zahrnující zakládání spolků, časopisů, reformy uměleckých škol, stipendijní pobyty, výstavy… s důrazem na Prahu; druhým hlediskem je utváření stylu, výrazu, frekvence výtvarných motivů a reflexe dané reality v tvorbě velkých malířských osobností naplňujících i přesahujících tradičně myšlenou "secesi". Zvláštní závěrečný oddíl tvoří biografické medailony umělců.

Autor Petr Wittlich
Nakladatel Karolinum
Jazyk CZ
Počet stran 208
Rok vydání 2012
Šířka 24 cm
Výška 26,50 cm