Název ISBN Sklad
Obeplutí světa s korvetou Erzherzog Friedrich 1874–1876 Cestovatelské vzpomínky císařsko-královského námořního důstojníka Erwina hraběte Dubského 9788088308683 0
Autor Překladatel Nakladatel Jazyk Počet stran Rok vydání Grafická úprava
Filip Suchomel Tomáš Dimter, Berndt Magar Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze CZ 480 2022 Štěpán Malovec
Šířka Výška Váha
16,50 cm 24 cm 1.4kg
390 Kč s DPH
Není skladem

Publikace představuje veřejnosti doposud nepublikované osobní vzpomínky korvetního kapitána rakousko-uherského námořnictva Erwina hraběte Dubského, jejichž dvousvazkový rukopis se nachází ve sbírkách knihovny na zámku Lysice. Německy psaný deník o délce téměř 1500 stran, který vznikl během Dubského cesty kolem světa v letech 1874–1876, kdy působil na palubě lodi Erzherzog Friedrich jako první důstojník, je nepochybně velmi cenným autentickým materiálem, jenž přibližuje dobové vnímání vzdálených exotických krajů z pohledu představitele středoevropské aristokracie.

V deníkových záznamech se uplatňuje Dubského pozorovací talent téměř erudovaného etnografa a antropologa, ale rovněž přírodovědce či geografa. Dubský tak vytvořil neobyčejné dílo, které představuje zajímavou ukázku dobového myšlení, představ či stereotypů, které ovšem na druhou stranu doplňují unikátní historicky neopakovatelné zážitky. Mezi nimi to byla například audience u japonského císaře Mucuhita (Meidžiho), pozorování přechodu Venuše před Sluncem, kterému se expedice věnovala právě v Japonsku nebo audience u siamského krále Ramy V. Dubský, ač především vojenský důstojník, měl vytříbený talent vytvořit poutavé dobové popisy navštívených míst, které doplňoval svými osobitými postřehy. K dokreslení svých zážitků si v lokálních fotografických studiích zakoupil přes 500 unikátních fotografií, jejichž část je v tomto vydání rovněž publikována poprvé. Autoři překlad rukopisu doplnili bohatým vysvětlujícím poznámkovým aparátem, kritickou předmluvou a doprovodným textem přibližujícím sbírkové předměty, které Dubský z cesty přivezl a jejichž část se ve sbírkách zámku Lysice dochovala do současnosti.

Vydání knihy bylo podpořeno grantem „Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě“. Vydáno ve spolupráci s Národním památkovým ústavem a s využitím sbírek Státního zámku Lysice.

Filip Suchomel, historik umění a japanolog, vystudoval obory orientalistika-japanologie a dějiny umění na FF UK. Ve své odborné práci se zaměřuje na výzkum japonského a čínského umění se speciálním zřetelem na otázky kulturní výměny mezi Západem a Východem. Dlouhodobě se věnuje výzkumu sbírek japonského a čínského umění z národních i regionálních muzeí a rovněž z hradních a zámeckých sbírek. Je autor celé řady publikací a monografií jako např. Mistrovská díla japonského porcelánu (1997), Plocha zrozená k dekoru – Japonské umění laku 1600–1900 (2002), Námořní deník Erwina Dubského. Sbírka albuminových fotografií ze 70. let 19. století z Japonska (2006), … a z mlhy zjevily se útesy čínské / Obraz Číny v prvních fotografiích (UMPRUM 2011), 3sta drahocenností / Čínský porcelán ze sbírek Valdštejnů, Schwarzenbergů a Lichnowských (UMPRUM 2015). V roce 2019 publikoval výpravnou knihu o japonské fotografii 19. století a jejím importu do ciziny s názvem Šašin, šašin!! / Japonská fotografie 19. století. Je organizátorem řady výstav tradičního i moderního japonského a čínského výtvarného umění v Čechách i zahraničí a podílel se rovněž na projektech představujících české umělce v zahraničí. V letech 1994–1995 a 2002–2003 obdržel výzkumné stipendium Japan Foundation.

Autor Filip Suchomel
Překladatel Tomáš Dimter, Berndt Magar
Nakladatel Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
Jazyk CZ
Počet stran 480
Rok vydání 2022
Šířka 16,50 cm
Výška 24 cm
Grafická úprava Štěpán Malovec