Název ISBN Sklad
Ondřej Chorý: Not Ok 0
Autor Nakladatel Jazyk Počet stran Rok vydání Grafická úprava
Ondřej Chorý Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze CZ 340 2022 Kateřina Šuterová
Šířka Výška Váha
11 cm 20 cm 0.4kg
380 Kč s DPH
Není skladem

Pečlivým pozorováním kontur ošklivých písem psaných, kreslených i typografických na vzorcích odebraných z veřejného prostoru a utříděním klíčových motivů v popisu glyfů je možné objasnit okolnosti jejich vzniku a jejich úlohu. Standardní a extrémní písma mají mezi sebou širší a rozmanitější vztah, než je obvykle tradovaný pohled na špatné písmo jako na úpadek krásných vzorů. V publikaci Not Ok (2015/2022) popisuje Ondřej Chorý životní cyklus tvarů glyfů – z chaotické čmáranice postupným uspořádáváním k čitelným a jasným znakům a odtud zpět k iracionalitě tvarové i významové. Dnes téměř nábožně uctívaný modernistický techno-grotesk je autorem identifikován jako okrajový a nudící na slepém konci stupnice uspořádanosti. Publikace usiluje názorně předvést, že ošklivé písmo – vlastně spíše písmo v krizi – pozoruhodně zrcadlí nikoliv zánik, ale proces bolestivé proměny jak samotných tvůrců či uživatelů, tak celých sociálních skupin a společnosti.

Autor Ondřej Chorý
Nakladatel Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
Jazyk CZ
Počet stran 340
Rok vydání 2022
Šířka 11 cm
Výška 20 cm
Grafická úprava Kateřina Šuterová