Název ISBN Sklad
Petr Klimpl 9788090744646 8
Autor Nakladatel Jazyk Počet stran Rok vydání Grafická úprava
Josef Moucha Mushroom on the Walk CZ 176 2021 Richard Procházka
Šířka Výška Váha
23,50 cm 26,50 cm 0.95kg
980 Kč s DPH
Skladem
ks

Klíčovou předností PETRA KLIMPLA (1956, Brno), lékaře soustředěného na psychoterapii, je nepředstíraný zájem o současníky. Obsáhlá kniha jeho fotografií – ve výběru a s úvodním textem JOSEFA MOUCHY – vypovídá nejen o autorovi; především je svědectvím o české společnosti.

Ve známost vstoupil Petr Klimpl zejména jako portrétista. Spolu se snímáním podobizen pěstoval jedinečnost vidění. V osmdesátých letech dával v krea­cích ozvláštněných dynamikou letmých momentek najevo osvobození vize od názornosti kritického realismu. A nejenže fotografoval a filmoval, navíc o těchto oborech psal.

Od poloviny sedmdesátých let orientuje Petr Klimpl své fotografování převážně na portréty. Nepředstíraným zájmem o lidství přesahuje estetické roviny uměleckých poselství. Nejde mu o podmaňování modelů, čili o inscenaci a režii. Inspiruje se proměnlivostí nálad a zaznamenává stavy vznikající reakcí na akt fotografování. Před výjimečností motivů dostávají přednost psychologické a sociální obsahy. Diváci jsou tím odkazováni k poněkud jinému vnímání portrétů než v rozpětí od nestřežených momentek k obrazům měnícím modely v estetické objekty.

„Portrét považuji za zřejmě nejdůležitější fotografický projev; vždyť jeho význam jde tak daleko, že určitý portrétní styl a určitý model včetně jeho úpravy pro nás vytváří symbol určitého období."

Od roku 1977 patřil Petr Klimpl s kolegy Vladimírem Birgusem a Josefem Pokorným ke skupině Dokument, jejíž název byl i programovým prohlášením.

„Klimplovy snímky ovšem nejsou pouhou dokumentací, přestože mohou plnit i toto poslání. Jejich autor nijak neupravuje negativy, získané klasickou cestou, takže vyfotografovaná skutečnost je představena se zrcadlovou věrností, někdy až uhrančivě ‚opravdově'."
(Dufek, Antonín: Petr Klimpl / Fotografie. Brno, Městské kulturní středisko S. K. Neumanna, Galerie mladých 1974).

„Petr Klimpl se vědomě zařazuje k nemnoha mladým autorům, kteří se ve snaze o co největší zdůraznění obsahové stránky svých snímků vzdávají jak efektní kompozice běžné portrétní fotografie, tak i bressonovské dramatičnosti ,rozhodujících okamžiků' při zobrazování člověka. Tito autoři zachycují postavy v čelném postavení s pohledy většinou soustředěně upřenými do objektivu, umožňujícími mimořádně intenzivní kontakt ,z očí do očí' mezi vyfotografovaným a divákem. K tomuto kontaktu přispívá i potlačení vizuálních efektů, výtvarně působivé kompozice. Klimpl nám tak na svých na první pohled nezajímavých fotografiích umožňuje bez jakýchkoliv příkras nahlédnout do prostředí, ve kterém se pohybuje, seznámit se s lidmi, které důvěrně zná, proniknout k jejich podstatě."
(Birgus, Vladimír: Petr Klimpl. Universitas 77, 1977)

Autor Josef Moucha
Nakladatel Mushroom on the Walk
Jazyk CZ
Počet stran 176
Rok vydání 2021
Šířka 23,50 cm
Výška 26,50 cm
Grafická úprava Richard Procházka