Název ISBN Sklad
Principy moderní architektury 9788075300324 2
Autor Překladatel Nakladatel Jazyk Počet stran Rok vydání
Christian Norberg-Schulz Lubomír Kotačka Malvern CZ 144 2016
Šířka Výška Váha
24 cm 29,80 cm 0.7kg
Malvern
348 Kč s DPH
Skladem
ks

Významný norský historik a teoretik architektury, známý u nás především do češtiny přeloženou knihou Genius loci, analyzuje v tomto díle základní rysy charakteristické pro moderní architekturu vůbec a její vývojové fáze od premoderních počátků koncem 19. století do postmodernismu a nových trendů na počátku 21. století. Vychází z rozboru základních vlastností „nového světa“ a postavení člověka v něm jako vstupního a trvalého činitele. Popisuje specifické prostředky, jimiž architektura nové vnímání světa zprostředkuje (volný půdorys, otevřená forma) a použití těchto prostředků v hlavních oblastech architektonické tvorby (bydlení - obytný dům; občanské instituce - veřejné budovy; město). Zvláštní pozornost věnuje problematice významu v architektuře a jejímu průmětu do různých dílčích a časových principů (regionalismus, monumentalita, architektura místa).

Při zpracování tématu uplatňuje autor fenomenologický přístup; i tomu lze děkovat, že nejde o suchou učebnicovou četbu, nýbrž text, v němž odborná látka je podána způsobem odrážejícím hloubku autorova „prožívání architektury“ a morální východiska jeho pohledu a názorů.

Autor Christian Norberg-Schulz
Překladatel Lubomír Kotačka
Nakladatel Malvern
Jazyk CZ
Počet stran 144
Rok vydání 2016
Šířka 24 cm
Výška 29,80 cm