Název ISBN Sklad
Síla i budoucnost jest národu národnost 9788088308232 3
Autor Nakladatel Jazyk Počet stran Rok vydání
Jindřich Vybíral (ed.) Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze CZ, EN 640 2021
Šířka Výška Váha
14 cm 22 cm 0.803kg
499 Kč s DPH
Skladem
ks

Tato kniha je výstupem projektu Architektura a česká politika v 19. – 21. století, na němž tým Katedry teorie a dějin umění UMPRUM pracuje od roku 2018. Autoři nechtěli „mapovat” politickou architekturu českých zemí v 19. století, nýbrž zkoumali různé podoby interakcí architektury a politiky. Zajímalo je, jak architektonické formy reprezentovaly ideologické a sociálně-psychologické obsahy nebo jak spoluvytvářely mocenské vztahy a politické pozice. Motto v názvu knihy, jehož autorem je architekt a mecenáš Josef Hlávka, poukazuje k ústřednímu tématu svazku – úloze architektury při formování moderního českého národa. Kromě toho autoři ukazují, jak monumentální architektura z pojednávaného období vyjadřovala či formovala loajalitu občanů ke státu či dynastii, jak přispívala k rozvoji demokratických institucí a občanské společnosti, případně jakou roli hrála v sociálních procesech spojených s industrializací a modernizací. Grafika Tereza Hejmová a Kristýna Žáčková. Kniha vychází v česko-anglické verzi za podpory Ministerstva kultury České republiky v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI II).

Autor Jindřich Vybíral (ed.)
Nakladatel Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
Jazyk CZ, EN
Počet stran 640
Rok vydání 2021
Šířka 14 cm
Výška 22 cm