Název ISBN Sklad
SOCHA 2 AVU 1990-2016 Demartini-Zeithamml 9788087108697 4
Autor Překladatel Nakladatel Jazyk Počet stran Rok vydání
Monika Immrová a Iva Mladičová Veronika Hanušková Akademie výtvarných umění v Praze CZ 336 2018
Šířka Výška Váha
21,50 cm 26,50 cm 1.7kg
690 Kč s DPH
Skladem
ks

Publikace podává zprávu o 26letém období sochařského ateliéru Akademie výtvarných umění Socha 2, vedeném v letech 1990–1995 Hugem Demartinim a v letech 1995–2016 Jindřichem Zeithammlem. 

Ateliér Socha 2 byl zaměřen na abstraktní sochu, v duchu pojetí sochařství v původním slova smyslu, tedy jako vyjádření prostřednictvím hmoty, forem a jejich vzájemné spolupráce. K důležitým charakteristikám děl studentů obou škol náleží vědomí významu sochy, možnosti vyjádření, které skýtá práce s materiálem, vědomí proporčních zákonitostí a kánonu. Tradiční sochařský vyjadřovací prostředek je zde pojímán jako stále platná platforma, o niž je možné se kdykoli při experimentálním hledání opřít. Tematické proměny od transpersonálních idejí k osobnímu příběhu reflektují přítomnost etického rozměru bytí, vlastního postoje, současně odkazují do rovin obecných.


Josef Václav Myslbek, František Bílek, Bohumil Kafka, Josef Mařatka, Otakar Španiel, Jan Štursa, Otto Gutfreund, Otakar Švec, Zdeněk Pešánek, Hanna Wichterlová, Vincenc Makovský, Karel Pokorný, Bedřich Stefan, Josef Kaplický, Josef Wagner, Jan Lauda, Zbyněk Sekal, Zdeněk Palcr, Vladimír a Věra Janouškovi, Eva Kmentová - to jsou příklady živých ohnisek českého sochařského prostoru dvacátého století. Řada autorů figurujících na pozicích vedoucích sochařských ateliérů pražské Akademie výtvarných umění v období po roce 1989 v této řadě pokračuje svým specifickým dílem živě obohacuje a zároveň vytváří prostor pro formování významů nosných i pro počátek následujícího století. Rozsáhlý soubor fotografií děl absolventů, studentů i pedagogů tvoří hlavní část publikace. Je uveden chronologickou osou, jež podává přehled o době studia všech autorů, současně o výstavách a exkurzích ateliéru. Soubory fotografií doprovází uměleckohistorická studie, medailony všech autorů a výběr z již publikovaných textů autorských, kurátorských, rozhovorů a recenzí.


 

Autor Monika Immrová a Iva Mladičová
Překladatel Veronika Hanušková
Nakladatel Akademie výtvarných umění v Praze
Jazyk CZ
Počet stran 336
Rok vydání 2018
Šířka 21,50 cm
Výška 26,50 cm