Název ISBN Sklad
Umění 4/2022 2
Nakladatel Jazyk Počet stran Rok vydání
Ústav dějin umění Akademie věd ČR CZ, EN 106 2022
Šířka Výška Váha
21,20 cm 29,80 cm 0.5kg
150 Kč s DPH
Skladem
ks

Články

Milena Bartlová – Jitka Šosová

Autenticita: kritický pojem konstrukce nového kánonu českých dějin moderního umění

Authenticity: A Critical Concept of the Construction of the New Canon of the Czech History of Modern Art

s. 354–365

Grégoire Extermann — Jana Zapletalová

The Hvězda Summer Palace in Prague, the Villa Trivulzio in Rome, and Giovanni Maria Stella

Letohrádek Hvězda v Praze, vila Trivulzio v Římě a Giovanni Maria Stella

s. 366–382

Marianna Placáková

Emancipation Despite Circumstances: The Prague Spring, (Dis)engagement on the Art Scene and the Emergence of Feminist Consciousness among Women Artists

Emancipace navzdory okolnostem. Pražské jaro, (ne)angažovanost na výtvarné scéně a vznik feministického vědomí výtvarných umělkyň

s. 383–405

Zprávy

Stefan Bartilla

Prague – The City of Drawers

Praha – město zásuvek

s. 406–416

Archiv

Alena Kavčáková

Původní plán malíře Georgese Karse a F. V. Mokrého na uspořádání pražské výstavy École de Paris (1931)

The Original Plan by the Painter Georges Kars and F. V. Mokrý to Organise a Prague Exhibition of the École de Paris (1931)

s. 417–440

Recenze

Tereza Johanidesová

Milena Bartlová, Dějiny českých dějin umění 1945–1969. Dějiny umění slouží vědě o člověku

s. 441–444

Helena Čapková

Ondřej Hojda, Ósaka 1970: architektura, environment a média Světová výstava jako křižovatka československé a světové architektury

s. 448–450

Jakub Stejskal

Karel Císař, Signatury všech věcí. Poznámky k teorii moderního a současného umění

s. 444–446

Jindřich Vybíral

Tomáš Korbel, Čeští architekti a stavitelé v 19. století. Profesní a společenský vzestup

s. 446–448

Anotace

s. 451–454

Česká resumé / English summaries

s. 455–459

Nakladatel Ústav dějin umění Akademie věd ČR
Jazyk CZ, EN
Počet stran 106
Rok vydání 2022
Šířka 21,20 cm
Výška 29,80 cm